Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  MOŚCICKI IGNACY (1867-1946) - polityk

  Profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Warszawskiej, po przewrocie majowym w 1926 r. Józef Piłsudski wysunął jego kandy­daturę na urząd prezydenta RP, który objął 1 czerwca 1926 r. 17 września 1939 r. przekroczył granicę Rumunii i w tym kraju został internowany. 29 września przekazał władzę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSQUITO, De Havilland - samolot

  Brytyjski samolot, uznany za jeden z najbardziej wszechstronnych sa­molotów II wojny światowej, po­wstał w zakładach De Havilland, które rozpoczęły prace projektowe w 1938 r. Planowano skonstruowa­nie samolotu bombowo-rozpo-znawczego, który mógłby latać z tak dużą prędkością i na tak dużej wysokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKWA - bitwa 1941-42

  W końcu września 1941 r. dowódz­two niemieckie skoncentrowało na kierunku moskiewskim w rejonie Smoleńska i Briańska Grupę Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") pod dowództwem feldmarsz. Fedora von *Bocka: ok. miliona żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami, wspieranych przez 950...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSIN-NAGANT - karabin

  Skonstruowany w 1891 r. przez puł­kownika armii rosyjskiej Siergieja Mosina i Belgów braci Nagant, stał się podstawowym typem karabinu armii rosyjskiej. W czasie I wojny światowej 3 min tych karabinów wyprodukowano w Stanach Zjedno­czonych i dostarczono Rosji. W 1930 r. karabiny zmodyfikowano i pod nazwą wz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTE CASSINO - bitwa 1944 r.

  Wzgórze (516 m n.p.m.) z klaszto­rem benedyktynów na szczycie, wraz ze wzgórzami 593 i 575 część masywu górskiego w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na którym rozciągała się kluczowa część niemieckiego systemu umoc­nień linii *Gustawa zamykającej kierunek na Rzym. Od 12 stycznia 1944 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONACHIUM - układ 1938 r.

  Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŁOTOW WIACZESŁAW (1890-1986) - polityk

  Działacz rosyjskiego ruchu rewolu­cyjnego, w 1921 r. został sekreta­rzem KC RKP(b), a w 1926 r. -członkiem Biura Politycznego WKP(b). W tym okresie zdecydo­wanie poparł Stalina w walce o wła­dzę, co później zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe.

  W 1930 r. objął urząd premiera Związku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-67 HIRYU („Peggy") - samolot

  Japoński samolot bombowy skon­struowany w 1942 r. w celu zastą­pienia starzejącego się *Mitsubishi Ki-21. Szybki, zwrotny i lepiej opancerzony niż poprzednik, używany był w operacjach lądowych i morskich: od października 1944 r. zwalczał aliancką żeglugę w pobli­żu Formozy (Tajwanu) oraz doko­nywał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-51 („Sonia") - samolot

  Japoński samolot szturmowy przy­stosowany do startu z krótkich, nierównych lotnisk polowych. Roz­począł służbę w 1940 r. Wykorzy­stywany był powszechnie w wal­kach na Pacyfiku jako szturmowiec i samolot rozpoznawczy. Wyposa­żony w bombę o wadze 250 kg, używany był w ostatnim okresie wojny przez lotników...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-46 („Dinah") samolot

  Samolot rozpoznawczy, jeden z naj­bardziej udanych w japońskim lotnic­twie, oblatano w listopadzie 1939 r., ale produkcja seryjna rozpoczęła się dopiero w 1941 r. Główną zaletą tych samolotów była duża prędkość i zwrotność, co wobec słabego uzbro­jenia obronnego ratowało je przed my­śliwcami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry