Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-84 HAYATE („Frank") - samolot

  Samolot myśliwski, uznany za naj­lepszy ze wszystkich używanych przez Japonię w wojnie na Dalekim Wschodzie, powstał w 1942 r. Pro­totyp oblatano w marcu 1943 r. Po zakończeniu prób w specjalnej jed­nostce, sformowanej w październi­ku 1943 r. do testowania nowych samolotów w warunkach bojo­wych, wiosną 1944...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-44 SHOKI (,Tojo") - samolot

  Myśliwiec przechwytujący armii japońskiej, oblatany w sierpniu 1940 r. Pierwsze próby nie wypadły zadowalająco: prędkość w locie po­ziomym i prędkość wznoszenia by­ły za małe. Po poprawieniu linii ae­rodynamicznej samolot został za­akceptowany przez dowództwo armii, ale ze względu na priorytet, jaki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-43 HAYABUSA („Oscar") - samolot

   Prace projektowe nad skonstruowa­niem samolotu myśliwskiego, który mógłby zastąpić *Nakajima Ki-27, zespół Hideo Itokawy rozpoczął w 1937 r.

  Dowództwo armii japoń­skiej żądało, aby nowy myśliwiec osiągał prędkość 500 km/h, pręd­kość wznoszenia 16,6 m/s, zasięg 800 km, uzbrojony był w 2...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-27 („Nate", „Abdul") - samolot

  Japoński samolot myśliwski skon­struowany w 1934 r., gdy dowódz­two armii ogłosiło konkurs na na­stępcę przestarzałego samolotu Ka-wasaki KDA-5. Zakłady Nakajima Hikoki KK kontynuowały prace nad swoim samolotem Ki-U, chociaż przegrały rywalizację z zakładami Kawasaki Kokuki Kogyo KK, które...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGATO - okręt

  Pierwszy pancernik japoński uzbrojony w działa kal. 406 mm, zwodowany 9 listopada 1919 r. w stoczni w Kurę. W latach 1934-36 przeszedł gruntowną modernizację, w której wyniku zainstalowano nowe maszy­ny, wzmocniono pancerz pokładowy oraz zmieniono konstrukcję kadłuba, aby uodpornić go na wybuchy tor­ped...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGASAKI - miasto

  Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r. stały się celem dru­giego amerykańskiego ataku nukle­arnego (pierwszym była *Hiroszima 6 sierpnia 1945 r.). Samolot bombo­wy *B-29 o nazwie „Bock's Car" pi­lotowany przez mjr. Charlesa Swee-neya zrzucił bombę *atomową (plu­tonową) nazwaną „Fat Man", o mocy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLIWCE

  Jedno- lub dwusilnikowe samoloty przeznaczone do ochrony obiek­tów militarnych i cywilnych przed samolotami nieprzyjaciela oraz do atakowania jego wojsk, osłony własnych wypraw bombowych przed atakami myśliwców nieprzy­jaciela, przeszły duże przeobraże­nia w latach trzydziestych. Na po­czątku tego okresu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /3 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUSTANG P-51, North American - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, je­den z najlepszych w II wojnie świa­towej, powstał w 1940 r. W kwietniu tego roku przebywająca w Stanach Zjednoczonych brytyjska komisja ds. zakupów zaproponowała dyrektoro­wi zakładów North American Avia-tion Inc. Jamesowi H. „Dutch" Kin-delbergowi podjęcie licencyjnej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUSSOLINI BENITO (1883-1945) - polityk

  Twórca i wódz (Duce) włoskiego faszyzmu. W młodości pod wpły­wem ojca - kowala z małej miej­scowości Predappio, związał się z ruchem socjalistycznym; pod­czas pobytu w Szwajcarii zarabiał na życie pisaniem artykułów do le­wicowej prasy, a po powrocie do Włoch przyłączył się do ekstremi­stycznej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /5 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MULBERRY - kryptonim

  Kryptonim dwóch brytyjskich sztucznych portów przeznaczonych do zaopatrywania wojsk inwazyj­nych, wybudowano je u wybrzeży *Normandii w czerwcu 1944 r. W ciągu pierwszych sześciu dni in­wazji, od 6 czerwca 1944 r., na brze­gu francuskim wylądowało 326 tys. żołnierzy i wyładowano 54 200 po­jazdów. Dla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt

Do góry