Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  PANCERNIKI

  Największe okręty flot wojennych II wojny światowej wypierały śre­dnio od 30 do 40 tys. t, rozwijały prędkość 20-30 węzłów, były potęż­nie uzbrojone i opancerzone. Działa artylerii głównej kal. 305-406 mm umożliwiały prowadzenie ognia na odległość 30 km, a silne uzbrojenie przeciwlotnicze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALAU WYSPY - inwazja 1944 r.

  Wyspy będące częścią archipelagu Karolinów stanowiły od końca I wojny światowej terytorium man­datowe Japonii, która w okresie II wojny światowej wykorzystała je jako jedną z baz do zaatakowania Indii Holenderskich i Nowej Gwi­nei, a później jako przystań dla okrętów Połączonej Floty. W 1944 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

  Porozumienie podpisane w Berlinie 27 września 1940 r. przez ministrów zagranicznych Niemiec Joachima von *Ribbentropa, Włoch Galeazzo *Ciano i Japonii Yosuke *Matsuo-kę, było rozszerzeniem *paktu stalo­wego z 22 maja 1939 r. Japonia zde­cydowała się na przystąpienie do paktu licząc, że przymierze z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKT STALOWY - układ 1939 r.

  Nazwa nadana przez dyktatora Włoch Benito Mussoliniego soju­szowi wojskowemu Niemiec i Włoch, podpisanemu 22 maja 1939 r. w Berlinie przez ministrów spraw zagranicznych Galeazzo *Ciano i Joachima von *Ribbentro-pa.

  Stanowił uzupełnienie porozu­mienia z 25 października 1936 r., określał wzajemne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

  Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZAWA JISABURO (1886-1966) - admirał

  Uważany za jednego z najwybit­niejszych japońskich strategów, wykładowca w akademii marynar­ki wojennej od 1935 r., dowodził następnie krążownikiem, pancerni­kiem, po czym objął stanowisko szefa sztabu Połączonej Floty. W listopadzie 1942 r. objął do­wództwo 3 floty po admirale Chu-ichi *Nagumo w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERLORD - operacja 1944 r.

  Kryptonim alianckiej inwazji na Eu­ropę Zachodnią 6 czerwca 1944 r., której morska część otrzymała kryp­tonim „Neptun". Pierwsze decyzje w sprawie przygo­towań do operacji „Overlord" podję­li prezydent Franklin D. Roosevelt i premier rządu brytyjskiego Winston Churchill w czasie konferencji w Ca­sablance w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OURAGAN - okręt

  Niszczyciel francuski typu Simoim zwodowany 6 grudnia 1924 r., prze­jęty po kapitulacji Francji przez Brytyjczyków, 18 lipca 1940 r. prze­kazany Polskiej Marynarce Wojen­nej. Wobec licznych kłopotów z głównymi urządzeniami wymaga­jącymi długotrwałych remontów,zwrócono go 30 kwietnia 1941 r. Admiralicji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

  Sojusz wojskowy i polityczny Nie­miec, Włoch i Japonii zapoczątko­wany podpisaniem 25 października 1936 r. przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTER HANS (1888-1945) - generał

  Oficer niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego *Abwehry od 1933 r., w 1938 r. mianowany przez szefa Abwehry Wilhelma *Canarisa szefem sztabu, aktywny członek opozycji antyhitle­rowskiej. W sierpniu 1939 r. przeka­zał holenderskiemu attache wojskowemu majorowi Jacobowi G. Sasowi materiały z tajnej narady w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry