Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  PIAT - granatnik przeciwpancerny

  Nazwa brytyjskiego granatnika prze­ciwpancernego, skrót od Projector In-fantry Anti-Tank (miotacz przeciw-czołgowy piechoty), skonstruowane­go na początku lat trzydziestych przez pik. Blackera. Prototyp o nazwie „Ar-balest" został odrzucony przez wojsko po próbach poligonowych w 1939 r., gdyż uznano, że...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIAGGIO P.108 - samolot

  Jedyny czterosilnikowy samolot bombowy włoskich sił powietrznych (*Reggia Aeronautica). Prace pro­jektowe rozpoczęły się w 1936 r. pod kierunkiem młodego konstruktora Giovanniego Casiraghiego, który spędził 9 lat w amerykańskich zakła­dach lotniczych i wykorzystał zdo­byte tam doświadczenia. Projekt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETAIN PHILIPPE OMER (1856-1951) - polityk

  Francuski oficer, okryty sławą do­wódca obrony Verdun podczas 1 woj­ny światowej, w latach 1917-18 do­wodził wojskami francuskimi na froncie zachodnim. W latach 1918-31 był generalnym inspektorem armii oraz wiceprzewodniczącym Najwyż­szej Rady Wojennej i Najwyższej Ra-. dy Obrony Narodowej (1920-31). Ja­ko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCIVAL ARTHUR (1887-1966) - generał

  Brytyjski dowódca wojsk bronią­cych *Maląjów przed japońską in­wazją w grudniu 1941 r.; nie potrafił zapewnić właściwej dyscypliny i za­dbać o morale podległych sobie żoł­nierzy. Wobec szybkich postępów wojsk japońskich zdecydował się kontynuować obronę w silnie uforty­fikowanym * Singapurze i 27...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEPESZA PPSz - pistolet maszynowy

  Radziecki pistolet maszynowy skonstruowany w 1941 r. przez Gieorgija Szpagina (Pistolet Pule-miot Szpagina), miał zastąpić pi­stolet maszynowy Diegtariewa (PPD), którego produkcja była zbyt droga i skomplikowana.

  Dążąc do maksymalnego potanienia produk­cji, wykorzystywano lufy karabi­nów *Mosin-Nagant...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

  Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEENEMUNDE - ośrodek doświadczalny

  W rejonie wioski rybackiej na pół­nocno-zachodnim cyplu wyspy Uz­nam w sierpniu 1936 r. Niemcy ro-poczęli budową ośrodka doświad­czalnego *Luftwaffe i wojsk lądo­wych (teren wykupiono za 750 tys. marek). Od 1937 r. konstruowano tam i prowadzono próby rakiet A-3 i następnie A-4 (*V-2) oraz poci­sków...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEDESTAL - operacja 1942 r.

  Wielka operacja konwojowa, której celem było dostarczenie zaopatrze­nia dla *Malty. Rozpoczęła się 3 sierpnia 1942 r.; z Wysp Brytyj­skich wyruszyło 14 statków. Ich osłonę (dowódca wiceadm. E. Syfret) stanowiły pancerniki *Nelson i *Rodney, 6 krążowników, krążow­nik przeciwlotniczy, 24 niszczyciele...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEARL HARBOR - atak 1941 r.

  Amerykańska baza morska na Ha­wajach na Pacyfiku stała się 7 gru­dnia 1941 r. celem niespodziewane­go ataku japońskich samolotów i okrętów podwodnych; w bazie sta­cjonowało 70 okrętów wojennych, w tym 8 pancerników. Japończycy planowali od marca 1941 r. uderzenie na amerykańską Flotę Pacyfiku, uznając...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PE - 8 PETLAKOW - samolot

  Jedyny czterosilnikowy radziecki samolot bombowy, skonstruowany przez Andrieja Tupolewa i Władi­mira Petlakowa, nazwany ANT-42, wystartował 27 grudnia 1936 r. Po pierwszych próbach konstruktorzy zdecydowali się na niezwykłe roz­wiązanie - umieścili w kadłubie piąty silnik, aby zagwarantować do­ładowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt

Do góry