Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  PZL P.24 - samolot

  Polski samolot myśliwski, opraco­wany przez zespół inż. Wsiewołoda Jakimiuka, był eksportową wersją myśliwca P.llc. Pierwszy prototyp PZL P-24/I oblatano w połowie ma­ja 1933 r. Ze wzglądu na uszkodze­nie samolotu w czasie pierwszego lotu próby tego prototypu ponowio­no dopiero w październiku 1933 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL 23 KARAŚ - samolot

  Polski lekki samolot bombowy skon­struowany na początku lat trzydzie­stych przez inż. Stanisława Praussa, który przystosował do celów wojsko­wych opracowany przez siebie w 1930 r. szybki, nowoczesny samo­lot komunikacyjny PZL. 13.

  Pierwszy prototyp PZL-23/I oblatano w końcu sieipnia 1934 r.; próby ujaw­niły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL P.ll - samolot

  Polski samolot myśliwski skonstru­owany przez inż. Zygmunta Puław­skiego z Państwowych Zakładów Lotniczych. Prototyp P-II/I z silni­kiem Gnóme Rhóne Jupiter-9 zo­stał oblatany w sierpniu 1931 r. Drugi prototyp, oblatany w grudniu 1931 r., prezentowany był na III Międzynarodowym Mityngu Lotniczym w Zurichu w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZL P.7 - samolot

  Polski samolot myśliwski skon­struowany przez inż. Zygmunta Puławskiego w Państwowych Za­kładach Lotniczych. Pierwszy pro­totyp P-7/I oblatano w październiku 1930 r. , a drugi w marcu 1931 r.; je­sienią tego roku P-7/II przeszedł próby państwowe w Instytucie Ba­dań Techniczno-Lotniczych, w któ­rych wyniku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW IV (SdKfz161) - czołg

  Pilotowy model niemieckiego 18-to-nowego czołgu opracowała i testo­wała w 1934 r. firma Rheinmetall-Borsig, ale zamówienie na produkcję seryjną otrzymały zakłady Kruppa. Pierwszą krótką serię 35 czołgów w wersji {Ausfiihrung) A produko­wano od października 1937 do mar­ca 1938 r. Od kwietnia tego roku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW III (SdKfz141) - czotg

  Niemiecki średni czołg skonstruo­wany w latach 1936-37 w zakładach Daimler-Benz, wybrany przez Urząd Uzbrojenia Armii (Heereswaffen-amt) po próbach na poligonach w Kumersdorf i Ulm, gdzie testo­wano również czołgi zakładów Henschel i MAN. Pierwszych 5 modeli (wersje od A do D) wy­produkowano jako próbne w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

  Niemiecki lekki czołg skonstruo­wany w 1935 r. przez zakładyMAN i Daimler-Benz na podsta­wie zamówienia Urzędu Uzbroje­nia Armii (Heereswaffenamt),który planował wyposażenie siłpancernych w czołgi o grubszympancerzu i silniej uzbrojonychniż * PzKpfw I. Do 1936 r. wypro­dukowano 100 czołgów w we­rsjach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PZKPFW I (Sd Kfz101) - czołg

  Lekki czołg niemiecki skonstruo­wany w zakładach Kruppa na tajne zamówienie Urzędu Uzbrojenia Ar­mii (Heereswaffenamt) w 1933 r., a więc w okresie, gdy armia zgo­dnie z postanowieniami traktatu wersalskiego nie mogła posiadać broni pancernej. Konstrukcja była wzorowana na brytyjskiej tankietce Carden Loyd Mk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUPCHEN - działo

  W budowie niemieckiego działa przeciwpancernego konstruktor Erich von Holt z zakładów Westfa-lische Anhaltische Sprengstoff AG wykorzystał pancerzownicę *Pan-zerschreck, którą wyposażył w za­mek i lawetę przestarzałego działa kał. 28 mm; pocisk został przedłu­żony i zaopatrzony w tylnej części w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRINZ EUGEN - okręt

  Niemiecki ciężki krążownik zwodo­wany 22 sierpnia 1938 r., rozpoczął służbę w 1940 r. W maju 1941 r. to­warzyszył pancernikowi ^Bismarck w atlantyckim rajdzie, w czasie które­go doszło do walki z okrętami brytyj­skimi; prawdopodobnie pociski z Prinz Engena trafiły *Hooda i spo­wodowały zagładę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt

Do góry