Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  SEXTANT - kryptonim

  Kryptonim konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w Kairze w dniach 23-26 listopada i 3-7 grudnia 1943 r. (* Konferencje Sprzymierzonych)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

  Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /3 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEEHUND - miniaturowy okręt podwodny

  Najlepszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, okazał się gro­źnym przeciwnikiem alianckiej że­glugi. Pierwszą jednostkę zwodo­wano na początku września 1944 r. W tym samym miesiącu zbudowa­no jeszcze 3 jednostki, w paździer­niku - 35, listopadzie - 61, gru­dniu - 71. Do końca kwietnia 1945 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEAFIRE, Supermarine - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski, wersja *Spitfire'a przystosowana specjal­nie do startu z lotniskowców. Próby modelu Spitfire Mk VB ze wzmoc­nionym kadłubem, zaopatrzonym w hak zaczepiający się o gumową li­nę, hamującą samolot lądujący na pokładzie, rozpoczęto pod koniec 1941 r. na lotniskowcu *Illustrious...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

  Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHWEINFURT - naloty 1943 r.

  Miasto nad Menem w środkowej części Niemiec stało się celem na­lotów amerykańskich samolotów zmierzających do zniszczenia pię­ciu fabryk łożysk tocznych, których produkcja miała istotne znaczenie dla niemieckiego przemysłu lotni­czego. W pierwszym nalocie pro­wadzonym 17 sierpnia 1943 r. wzięło...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHRAGEMUSIK - działka

  Dwa działka umieszczane z tyłu kadłuba niemieckich samolotów-myśliwców nocnych umożli­wiały prowadzenie ognia ukośnie do góry i niszczenie wysoko lecą­cych bombowców alianckich.

  Uzbrojenie takie zastosowano pier­wotnie w samolotach lotnictwa morskiego Do 217 w celu obrony przed nieprzyjacielskimi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHÓRNER FERDINAND (1892-1973) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki, wyróżniony w czasie I wojny światowej najwyż­szym pruskim odznaczeniem Pour le Merite. W kampanii polskiej w 1939 r. dowodził pułkiem, który doszedł do Lwowa. Od 1940 r. do­wodził 6 dywizją górską we Francji, a w 1941 r. na Bałkanach. Od stycz­nia 1942 r. dowodził XIX korpusem górskim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHMEISSER maschinenpistole MP 38 - pistolet maszynowy

  Niemiecki pistolet maszynowy skonstruowany w 1938 r. przez ze­spół Bertholda Giepela (właściciela zakładów Ermawerke); nazwa -z nieznanych powodów - pochodzi od konstruktora innych pistoletów maszynowych Hugona Schmeisse-ra. Była to pierwsza broń tego ro­dzaju, w której zrezygnowano z kol­by drewnianej i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHLESWIG - HOLSTEIN - okręt

  Pancernik niemiecki zwodowany w 1906 r. w Kilonii, służbę rozpo­czął 6 lipca 1908 r. 25 sierpnia 1939 r. wszedł z oficjalną wizytą do portu w Gdańsku (dowódca kmdr Gustaw Kleikamp) z zaokrę­towaną kompanią szturmową pie­choty morskiej (225 żołnierzy), która miała dokonać pierwszego uderzenia na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry