Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  SHOKAKU - okręt

  Lotniskowiec japoński, był pierw­szym okrętem tej klasy (razem z siostrzanym Zuikaku) zaprojekto­wanym po odrzuceniu przez Japo­nię ograniczeń przewidzianych w traktatach morskich z lat dwu­dziestych i trzydziestych. Zwodo­wany 2 czerwca 1939 r., służbę rozpoczął we wrześniu 1941 r. w nowo utworzonym 5...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHOHO - okręt

  Lotniskowiec japoński przebudowa­ny w okresie od stycznia 1941 r. do stycznia 1942 r. z okrętu-bazy okrętów podwodnych Tsunigisaki. Już 7 maja 1942 r. zatonął na Morzu *Koralowym trafiony bombami i torpedami (prawdopodobnie 13 bomb i 7 torped) samolotów z lotniskowców *Lexington i *York-town.

   

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHINANO - okręt

  Lotniskowiec japoński, budowany początkowo jako pancernik typu *Yamato. Prace przerwano w gru­dniu 1941 r., ale po bitwie o *Mi-dway w czerwcu 1942 r., w której flota japońska straciła 4 wielkie lot­niskowce, zapadła decyzja przero-bienienia nie ukończonego jeszcze pancernika na lotniskowiec. Po zwo­ dowaniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIGEMITSU MAMORU (1881-1957) - polityk

  Dyplomata japoński, od 1930 r. był ambasadorem w Chinach (w 1932 r. w czasie zamachu bombowego do­konanego przez patriotę koreań­skiego w Szanghaju stracił nogę), od 1933 r. w Moskwie, a następnie od 1938 r. - w Londynie. Po wybu­chu wojny na Dalekim Wschodzie został ambasadorem przy rządzie Wang Cing-weja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHERMAN (M-4) - czołg

  Amerykański czołg, jeden z najlicz­niej produkowanych w II wojnie światowej (48 347 egzemplarzy), skonstruowany w maju 1941 r. Próby prototypu nazwanego T6 za­kończyły się w październiku 1941 r. i po wprowadzeniu zmian (m.in. wyeliminowaniu bocznych drzwi w wieżyczce, zainstalowaniu radio­stacji w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHELL HOUSE - nalot 1945 r.

  Nalot 18 brytyjskich bombowców *Mosquito oraz 25 amerykańskich myśliwców *Mustang w marcu 1945 r. na kwaterę *Gestapo w Ko­penhadze (Dania) mieszczącą się w b. siedzibie firmy petrochemicznej Shell. Nalot przeprowadzono na żą­danie duńskiego ruchu oporu, który chciał uwolnić 38 bojowników wię­zionych na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHEFFIELD - okręt

  Kjążownik brytyjski typu Southamp-ton zwodowany 23 lipca 1923 r., służ­bę rozpoczął 28 sierpnia 1937 r. Od chwili wybuchu wojny pełnił, w ra­mach Floty Macierzystej (*Home Fleet), służbę patrolową na Morzu Północnym. 14 kwietnia 1940 r. wy­sadził (razem z krążownikiem Glas­gow) desant w fiordzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHAEF - (Supremę Headquarters Allied Expeditionary Force - Naczelne Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych)

  Dowództwo wojsk przeznaczonych do inwazji na kontynentalną Europę powołano w lutym 1944 r. i od mar­ca ten organ dowódczy miał siedzi­bę w Bushy Park na przedmieściach Londynu. Głównodowodzącym (od grudnia 1943 r.) był gen. Dwight D.*Eisenhower. Stanowisko szefa sztabu zajął gen. Walter Bedell *Smith, a...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘP - okręt podwodny

  Zwodowany w holenderskiej stoczni 17 października 1938 r., rozpoczął służbę w Polskiej Mary­narce Wojennej 16 kwietnia 1939 r. (podniesienie bandery). W chwili wybuchu II wojny światowej nie był ukończony i miał powrócić do stoczni w Rotterdamie w celu prze­prowadzenia prób. 1 września wy­szedł z bazy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEYSS-INQUART ARTUR (1892-1946) - polityk

  Prawnik, członek austriackiej partii nazistowskiej od 1931 r., w lutym 1938 r. na żądanie Hitlera objął urząd ministra spraw wewnętrznych Austrii. Mając pod swoimi rozkaza­mi policję i służbę bezpieczeństwa, odegrał istotną rolę w przygotowa­niu przyłączenia Austrii do Niemiec w marcu 1938 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt

Do góry