Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  STAUFFENBERG CLAUS SCHENK hr. von (1907-1944) - pułkownik

  Oficer niemiecki, po ukończeniu akademii wojskowej w 1939 r. słu­żył w 6 dywizji pancernej podczas walk w Polsce i Francji. Przeciwny Hitlerowi, w 1940 r. związał się z kołami antynazistowskimi. W 1943 r. oddelegowano go do Tu­nezji, gdzie był oficerem w sztabie 10 dywizji pancernej. Podczas ja­zdy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARK HAROLD (1880-1972) - admirał

  Amerykański oficer, jako szef Mor­skich Operacji (CNO) sprawował najwyższą funkcję w marynarce wo­jennej Stanów Zjednoczonych, gdy samoloty japońskie 7 grudnia 1941 r. zaatakowały *Pearl Harbor. Po przywróceniu stanowiska głów­nodowodzącego US Navy, które po­wierzono admirałowi Ernestowi *Kingowi, Stark w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALINGRAD - bitwa 1942-43

  Miasto nad Wołgą, ważny węzeł komunikacyjny, cel niemieckiej ofensywy letniej 1942 r. mającej doprowadzić m.in. do opanowania terenów roponośnych *Kaukazu. Wojska niemieckie: Grupa Armii „B" (Heeresgruppe „B") gen. Ma-ximiliana von Weichsa oraz Grupa Armii „A" felmarsz. Wilhelma *Li-sta w połowie lipca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /3 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALINA LINIA - umocnienia

  System umocnień rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego wzdłuż zachodniej grani­cy Związku Radzieckiego składał się z 13 umocnionych rejonów. Po zajęciu wschodnich obszarów *Pol-ski we wrześniu 1939 r. wojska ra­dzieckie przystąpiły do demontażu uzbrojenia, które przerzucały na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALIN JÓZEF właśc. losif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878-1953) - polityk

  W 1898 r., gdy był uczniem semina­rium duchownego w Tyflisie, wstą­pił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, za co wkrótce wydalono go ze szkoły; w 1902 r. związał się z ruchem bolszewickim. Wielokrotnie aresztowany (po raz pierwszy w 1902 r.), w 1913 r. został zesłany na Syberię, gdzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /7 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

  W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ST. NAZAIRE - rajd komandosów 1942 r.

  Rajd komandosów brytyjskich na niemiecką bazę morską w St. Na-zaire na wybrzeżu francuskim u uj­ścia Loary miał na celu zniszczenie suchego doku, przeznaczonego do re­montowania największych okrętów Kriegsmarine. Ataku dokonał stary niszczyciel Campbeltown (przejęty amerykański *Buchanan) z ładun­kiem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SS - (Schutzstaffeln - Sztafety Ochronne NSDAP)

  Sztafety Ochronne NSDAP zostały utworzone w 1923 r. pod nazwą Stabswache (ochrona sztabu) jako oddziały straży partyjnej. Rozwiąza­ne po nieudanym puczu w Mona­chium 9 listopada 1923 r., odrodziły się wraz z podjęciem działalności przez NSDAP w 1925 r. pod nazwą SS, początkowo podporządkowane SA. Od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRUANCE RAYMOND (1886-1969) - admirał

  Jeden z najwybitniejszych amery­kańskich dowódców morskich, ab­solwent Akademii Morskiej w An-napolis (1907). W latach 1914-18 służył na pancerniku Pennsylvania. W 1927 r. był szefem sztabu na pan­cerniku Mississippi, później wykła­dowcą w Naval War College. Karierę wojenną rozpoczął w randze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPITFIRE, Supermarine - samolot

  Myśliwski samolot brytyjski, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej; skonstruował go w 1935 r. Reginald J. Mitchell, który wykorzy­stał doświadczenia z budowy wyści­gowych wodnosamolotów zdobywa­jących dla Wielkiej Brytanii nagrody Schneidera (np. Supermarine S.6B 13 września 1931 r. osiągnął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt

Do góry