Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  TK-3 - tankietka

  Mały bezwieżowy czołg rozpo­znawczy zbudowany przez zespół Biura Konstrukcyjnego Broni Pan­cernych Wojskowego Instytutu Ba­dań Inżynierii pod kierunkiem mjr. inż T. Trzeciaka i rtm. E. Karkoza w 1930 r. Dwa prototypy {TK-I, TK-2) zbudowano wykorzystując jako wzorzec angielską tankietkę Carden-Loyd. Trzeci...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TISO JOSEF (1887-1947) - polityk

  Ksiądz, działacz Słowackiej Partii Ludowej, a od 1938 r. jej przywódca. Zmierzał do uzyskania niepodległości dla Słowacji; od października 1938 r. stał na czele autonomicznego rządu Słowacji. W marcu 1939 r. wynego­cjował układ z Adolfem Hitlerem (podpisany 14 marca) zezwalający na utworzenie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIRPITZ - okręt

  Niemiecki pancernik zwodowany 1 kwietnia 1939 r., rozpoczął służbę 25 lutego 1941 r.; jeszcze w czasie pobytu w stoczni, w nocy z 19 na 20 czerwca 1940 r., został zaatako­wany i uszkodzony bombami samo­lotów angielskich. W końcu 1941 r. przeszedł na Bałtyk, gdzie kontynuowano próby i szkolenie załogi. W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TINIAN - bitwa 1944 r.

  O losie niewielkiej wyspy (16 km długości) w centrum Wysp Mariań­skich zadecydowało bliskie (ok. 5 km) sąsiedztwo *Saipanu, zdo­bytego przez wojska amerykańskie w lipcu 1944 r. Tolerowanie obec­ności japońskiego garnizonu (8350żołnierzy) na wysepce zagrażałoby amerykańskim bazom na Saipanie.24 lipca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMOSZENKO SIEMION (1895-1970) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik I wojny światowej i woj­ny domowej, w 1920 r. podczas woj­ny polsko-bolszewickiej był dowód­cą 6 dywizji kawalerii 1 armii kon­nej, a we wrześniu 1939 r. dowodził Frontem Ukraińskim w agresji na Polskę. W drugim etapie wojny *radziecko-fińskiej w 1940 r. dowodził wojskami radzieckimi. Od maja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIGER I PZKPFW VI (SdKfz181) - czołg

  Prace nad skonstruowaniem ciężkie­go czołgu rozpoczęły się w Niem­czech w 1937 r., jednakże wobeczwycięstw, jakie na polach bitewodnosiły średnie czołgi *PzKpfw IIIi IV, dowództwo wojsk lądowychnie widziało potrzeby budowanianowego pojazdu pancernego. Do­piero 26 maja 1941 r. Urząd Uzbro­jenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THUNDERBOLT P-47 Republic - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, najcięższy i największy z jednosilni­kowych myśliwców II wojny świato­wej, został zaprojektowany w 1940 r. Konstruktorzy rozpoczęli swoją pracę od wyboru silnika Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, któiy ze względu na dużą moc (w ostatnich modelach 2800 KM) napędzał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THOMMEE WIKTOR (1881-1962) - generał

  Polski oficer, absolwent szkoły ofi­cerskiej w Petersburgu, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i l wojnie światowej. Po wybuchu rewolucji w Rosji przeszedł do 4 Dy­wizji Strzelców Polskich gen. Lucja­na Żeligowskiego i wraz z nią wrócił do kraju. Brał udział w wojnie pol­sko-bolszewickiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINAL - kryptonim

  Kryptonim konferencji Sprzymie­rzonych w Poczdamie w dniach 17 lutego-2 sierpnia 1945 r. Była to najdłuższa i ostatnia konferencja, w której wzięli udział szefowie państw i rządów mocarstw sprzy­mierzonych: Winston *Churchill (od 28 lipca nowy premier rządu brytyjskiego Clement *Attlee), Józef *Stalin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAUCHI HISAICHI (1879-1945) - marszałek

  Syn premiera Japonii, w latach 1936-37 był ministrem wojny w ga­binecie premiera Hirotaki Kokicgo. Po upadku rządu w lutym 1937 r., objął stanowisko generalnego in­spektora wyszkolenia wojskowego. Od sierpnia tego roku dowodził ja­pońskimi wojskami w północnych Chinach. W listopadzie 1941 r. ob­jął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt

Do góry