Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  TULON - port

  Port i baza morska w południowej Francji, po zakończeniu wojny niemiecko-franeuskiej główna baza francuskiej marynarki wojennej w nie okupowanej części kraju podległej rządowi *Vichy. 14 listo­pada 1942 r. Niemcy, obawiając się inwazji wojsk alianckich na połu­dniową Francję, wkroczyli do stre­fy nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TT - pistolet

  Radziecki pistolet, skonstruowany przez Fiodora Tokariewa w 1930 r. ; osiągnął najlepsze wyniki w bada­niach konkursowych, w których te­stowano pistolety S.Korowina, S. Priłuckiego, Walther, Parabel­lum i Browning. Po wprowadzeniu zmian szkieletu, mechanizmu spu­stowego i lufy, w których wyniku uproszczono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUMAN HARRY (1884-1972) - polityk

  Działacz polityczny, od 1935 do1945 r. był senatorem stanu Mis­souri. W 1940 r. zorganizował ko­misję, która energicznie zajęła sięwalką z marnotrawstwem w amery­kańskim przemyśle zbrojeniowcymi do 1944 r. doprowadziła do zaoszczędzenia ok. 15 mld dolarówW 1944 r. wybrany wiceprezydentem. 12 kwietnia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOYODA SOEMU (1885-1957) - admirał

  W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku był dowódcą japońskiej bazy morskiej Yokosuka i okręgu mor­skiego Kurę. W 1944 r. został głównodowodzącym Połączonej Floty. Był zwolennikiem sprowokowania floty amerykańskiej do tzw. osta­tecznej bitwy i w tym celu opraco­wał plan „A-Go" przewidujący od­ciągnięcie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOVEY JOHN CRONYN (1885-1971) - admirał

  Brytyjski oficer Royal Navy od 1900 r., w 1915 r. objął dowództwo niszczyciela Onslow, który prowadził do walki w czasie bitwy ju­tlandzkiej. Od 1923 r. dowodził flo­tyllą niszczycieli, a następnie pan­cernikiem Rodney. W chwili wybu­chu II wojny światowej był zastępcą dowódcy Floty Śródziemnomor­skiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORPEDY

  Najgroźniejsze pociski morskie wy­nalezione w 1865 r. przez austriac­kiego artylerzystę kpt. Luppisa; jego torpeda napędzana była mechani­zmem sprężynowym i kierowana linkami przyczepionymi do sterów. Tę broń udoskonalił angielski me­chanik Robert Whitehead, który za­stosował silnik poruszany sprężo­nym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORCH - operacja 1942 r.

  Wstępną decyzję o przeprowadze­niu wielkiej operancji desantowej we Francuskiej Afryce Północnej podjęli prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill na konferencji w Wa­szyngtonie (22 grudnia 194l -14 stycznia 1942); ostateczna decy­zja zapadła w czerwcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŁBUCHIN FIODOR (1894-1949) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik l wojny światowej, w 1918 r. rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, choć do partii komuni­stycznej wstąpił dopiero w 1938 r. Po wybuchu wojny radziecko-nie-mieckiej był m.in. dowódcą 57 ar­mii, która odznaczyła się w obronie *Stalingradu. Od marca 1943 r. do­wódca Frontu Południowego, później...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOBRUK - walki 1941 - 1942

  Miasto i port we wschodniej Cyre-najce w odległości 150 km od grani­cy libijsko-egipskiej. W latach trzy­dziestych Włosi wybudowali tu linię umocnień o łącznej długości ok. 50 km, biegnącą dookoła miasta i opierającą się skrzydłami o brzeg morza. 21 stycznia 1941 r. miasto zdobyła australijska 6...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKS - tankietka

  Mały bezwieżowy czołg rozpoznaw­czy skonstruowany w Biurze Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii przez inż. Edwarda Habicha. Była to ulepszona wersja takietki TK, w której zastosowano m.in. grubszy pancerz, silnik o większej mocy, inne podwozie, nowocześniejsze przyrzą­dy celownicze.

  W latach 1934-36...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry