Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  UR Kb UR, wz. 1935 - karabin przeciwpancerny

  Najlepszy karabin przeciwpancernyII wojny światowej skonstruowany przez zespół: płk dr Tadeusz Fel-sztyn, inż. Józef Maroszek, inż. Piotr Wilniewczyc. Produkcję pod­jęła w 1935 r. Fabryka Karabinów w Warszawie.

  Był wytwarzany pod oficjalną nazwą „karabin przeciw­pancerny wz. 1935", jednakże ze względu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNRUG JÓZEF MICHAŁ (1884-1973) - admirał

  Absolwent oficerskiej szkoły mor­skiej w Kolonii (1907 r.), w czasie 1 wojny światowej pływał na okrętach podwodnych. Służbę w Polskiej Ma­rynarce Wojennej rozpoczął 26 lipca 1919 r. Od 1920 do 1923 r. był szefem Sztabu Dowództwa Obrony Wybrze­ża Morskiego (początkowo pełniącym obowiązki). W 1925 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRA - kryptonim

  Brytyjska operacja odczytywania nie­mieckich radiogramów szyfrowanych przez *Enigmę, nabrała rozmachu po zapoznaniu się przez angielską dele­gację w lipcu 1939 r. z odkryciami polskich kryptologów (Marian Re-jewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal-ski), którzy zbudowali kopię Enigmy, zrozumieli zasadę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDET ERNST (1896-1941) - generał

  Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej odznaczony orderem Pour le Merite, w 1938 r. został szefem Urzędu Uzbrojenia Lotnictwa. Nie mając dostatecznych umiejętności organizacyjnych i wiedzy technicz­nej, źle kierował podległymi 26 wy­działami.

  Żądał od konstruktorów, aby wszystkie bombowce mogły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

  Niemcy, mimo postanowień traktatu wersalskiego zabraniającego im po­siadania i budowania okrętów podwodnych, już w 1922 r. przystą­pili do tworzenia zalążków broni podwodnej: np. w Holandii powstało biuro projektowe Ingenieurs-Kanto-or voor Scheepsbouw.

  W paździer­niku 1933 r. utworzono ośrodek szkolenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /8 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  U-48 okręt podwodny

  Niemiecki okręt podwodny Typ VIIBdowodzony m.in. przez kpt. Herber­ta Schulzego i później przez kptHansa-Rudolfa Rósinga, zatopił naj­większą ze wszystkich U-bootówliczbę jednostek: 51 statków o łącz­nym tonażu 310 407 BRT. 22 czerw­ca 1941 r. został wycofany ze służ­by liniowej i przeznaczony do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPHOON, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie zamówięnia Ministerstwa Lotnictwa z 1937 r. Główny konstruktor zakładów Haw­ker Aircraft Co. Ltd. zaprojektował 4 prototypy: dwa oznaczone Rs (znane jako Tornado) z silnikami Vulture i dwa Ns (Typhoon) z silni­kami Sabre. Pierwsze próby 6 paź­dziernika...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWINING NATHAN (1897-1982) - generał

  Amerykański oficer lotnictwa, do­wódca 13 armii lotniczej od 1943 r., w lipcu tego roku lotnictwa taktycz­nego Sprzymierzonych wyznaczone­go do uderzenia na Wyspy Salomona, od stycznia 1944 r. 15 armii lotniczej we Włoszech. Zaplanował nalot na Ploeszti. W sierpniu 1945 r. zastąpił gen. Curtisa *LeMaya na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPOLEW TU-2 - samolot

  Radziecki średni bombowiec skon­struowany przez Andrieja Tupolewaw więzieniu (aresztowany w 1936 r.pod zarzutem szpiegostwa przemysłowego), został oblatany (trzeci prototyp) 15 grudnia 1941 r. Powie­ki zmianach ostateczną wersję na­zwaną Tu-2S (ANT-60) wprowadzo­no do produkcji seryjnej w połowie 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPOLEW SB-2 - samolot

  Średni bombowiec radziecki, skon­struowany jednoczenie z SB-1 w 1936 r., przeszedł chrzest bojowy w czasie wojny domowej w Hiszpa­nii; z 210 dostarczonych tam samo­lotów większość została zniszczona. W czasie wojny *radziecko-fińskiej był pierwszym samolotem zestrze­lonym przez lotnictwo fińskie. Siły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry