Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  VANDEGRIFT ALEXANDER (1887-1973) - generał

  Dowódca amerykańskiej 1 dywizji piechoty morskiej, przybył z żołnie­rzami do Nowej Zelandii w czerwcu 1942 r. w celu przygotowania swo­jej jednostki do walki. W listopadzie tego roku, mimo zbyt krótkiego cza­su na przeszkolenie żołnierzy i przy­gotowanie ich do desantu na *Gua-dalcanal, operacja lądowania...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VALENTINE - czołg

  Projekt nowego czołgu przezna­czonego do wsparcia piechoty bry­tyjskie zakłady Vickersa przedsta­wiły Ministerstwu Wojny 14 lutego1938 r., jednakże nie zyskał onaprobaty ze względu na zbyt małąwieżyczkę. Zamówienie napłynęłodopiero w lipcu 1939 r., gdy oka­zało się, że wojskom brakuje...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V-4 - samolot

  Pomysł wbudowania do pocisku *V-1 kabiny dla pilota wysunął w 1944 r. Sturmbannfiihrer SS Otto Skorzeny, dowódca specjalnej jed­nostki SS-Jagdverbande, po wizycie w ośrodku w * Peenemunde.Uznał, że pilotowane pociski mogą być skuteczną bronią i projekt przedsta­wił Hitlerowi, który wyraził zgodę po...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V-3 - wyrzutnia pocisków

  Działo o długości lufy 127 m wy­strzeliwało pociski kał. 150 mm w wyniku eksplozji ładunków pro­chowych, umieszczonych w rurach dołączonych do lufy pod kątem 45°, co 3 m. Kolejne wybuchy, inicjowa­ne po minięciu przez pocisk otworu połączenia rury z lufą, nadawały mu prędkość początkową 1550 m/s...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /3 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V-2 (A-4) - rakieta

  Pierwsza użyta bojowo rakieta bali­styczna skonstruowana przez zespół dr. Wernhera von * Brauna; była efektem wielu lat badań i prób nie­mieckich naukowców. Od 1937 r. badania prowadzono w ośrodku *Peenemunde, gdzie von Braun ukończył prace nad eksperymental­ną rakietą A-3 i przystąpił do budo­wy A-4...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /7 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  V-1 (FZG-76) - pocisk

  Vergeltungswaffe-1, czyli broń odwetowa nr 1 - bezpilotowy sa- molot napędzany pulsacyjnym sil- nikiem odrzutowym, skonstruowa- no w niemieckich zakładach Fiese-ler Werke na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa z 5 czerw- ca 1942 r. Kadłub zaprojektowałRobert Lusser z zakładów GerhardFieseler. Napęd zapewniał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTAH - kryptonim

  Kryptonim plaży w * Normandii, gdzie 6 czerwca 1944 r. wylądowały oddziały amerykańskiej 4 dywizji piechoty. Do końca dnia Amerykanie utworzyli przyczółek, na którym zna­lazło się 23 250 żołnierzy ze sprzętem.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  US NAVY - marynarka wojenna Stanów Zjed­noczonych

  Trzonem amerykańskiej marynarki wojennej w 1939 r. było 15 pancer­ników, 5 lotniskowców, 18 krążow­ników ciężkich, 19 krążowników lekkich; ogółem siły morskie dys­ponowały 372 okrętami bojowymi o łącznej wyporności 1 227 290 t, wśród których było wiele jednostek starych. Okręty wybudowane w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

  Lotnictwo lądowe (Army Air Corps) powstało w 1920 r. w ramach wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych (*US Army). W wyniku działań Roberta Lovetta, mianowanego w 1940 r. odpowiedzialnym za roz­wój produkcji lotniczej i reorganizację sił powietrznych, 20 czerwca 1941 r. powstały siły powietrzne wojsk lądowych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

  W chwili wybuchu II wojny świa­towej Stany Zjednoczone dyspono­wały niewielką armią zawodową liczącą 175 tys. żołnierzy wyposażonych w przestarzały sprzęt. Ar­mia regularna składała się z dzie­więciu dywizji piechoty i trzech dywizji kawalerii. W rezerwie po­zostawało 130 tys. oficerów oraz 215...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt

Do góry