Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  WAFFEN SS - wojska SS

  Jednostki wojskowe *SS sformowa­ne z istniejących od 1936 r. skoszaro­wanych jednostek dyspozycyjnych Verfugungstruppen SS (SS-VT). Pierwszą formacją SS-VT był pułk piechoty (zmot.) „Leibstandarte SS Adolf Hitler" („LSSAH"), który ja­ko gwardia przyboczna Fiihrera po­wstał w 1933 r. ze straży sztabu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /5 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VOLKSSTURM

  Niemieckie oddziały pospolitego ru­szenia powołane dekretem Hitlera z 25 września 1944 r. w celu wzmocnienia sił Wehrmachtu. W ich skład weszli ludzie w wieku 16-60 lat, zdolni do noszenia broni, wcześniej nie objęci służbą w Wehr­machcie.

  Liczebność oddziałów Volkssturmu nie jest znana, ale Hi­tler...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VITTORIO VENETO - okręt

  Pancernik włoski zwodowany 25 lipca 1937 r., rozpoczął służbę 28 kwietnia 1940 r. Przebywał w bazie w Tarencie w czasie nalo­tu samolotów brytyjskich 11 listopa­da 1940 r., ale nie odniósł uszko­dzeń. 27 listopada tego roku uczest­niczył w bitwie z okrętami brytyjskimi u przylądka Spartivento. 28 marca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIS wz. 1935 - pistolet

  Skonstruowany przez Piotra Wil-niewczyca (pracownik Państwowej Wytwórni Uzbrojenia) i Jana Skrzy-pińskiego (dyrektor Państwowej Fa­bryki Karabinów) w 1930 r. według wzoru pistoletu Browning. Próby przeprowadzone w 1931 r. wypadły pomyślnie i broń otrzymała polski patent; nazwano ją Wis (od pierw­szych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIETINGHOFF SCHEEL HEINRICH-GOTTFRIED von (1887-1952) - generał

  Niemiecki dowódca, uczestnik I wojny światowej, we wrześniu 1939 r. dowodził dywizją pancerną, w czasie walk we Francji i na fron­cie wschodnim - korpusem. W poło­wie 1943 r. objął we Włoszech do­wodzenie 10 armią. W marcu 1945 r. zastąpił marsz. Alberta *Kesselrin-ga na stanowisku głównodowodzą­cego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICTORIOUS - okręt

  Lotniskowiec brytyjski zwodowany 14 września 1939 r. , wszedł do służ­by 15 maja 1941 r. i już 22 maja wy­ruszył z bazy Scapa Flow w pościg za * Bismarckiem w składzie zespołu adm. Johna *Toveya; wieczorem 25 maja jego samolot trafił toipedą niemiecki pancernik, nie wyrządzając żadnych szkód.

  W lipcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICKERS E (6T) - czołg

  Lekki czołg wsparcia piechoty zaku­piony przez Wojsko Polskie w brytyj­skiej firmie Vickers-Armstrong Co. Ltd jesienią 1931 r. Z 38 czołgów -22 były uzbrojone w 2 karabiny ma­szynowe Browning wz. 1930 (w dwóch wieżach Model B), a 16 jednowieżowych (Model A) miało armaty kal. 47 mm. W następnych la­tach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICKERS - ciężki karabin maszynowy

  Standardowy karabin maszynowy wojsk brytyjskich, zbudowany w 1912 r. w zakładach Vickers, Son & Maxim w Crayford, po modyfika­cji karabinu maszynowego Maxim. 26 listopada 1912 r. pierwszą partię Mk I przekazano wojsku i ta wersja pozostała w użyciu do 24 kwietnia 1968 r. , gdy uznano ją za przestarza­łą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VICHY - rząd Etat Francais

  Uzdrowiskowe miasto we Francji, w Masywie Centralnym, dało nazwę rządowi sformowanemu przez marsz. Philippe'a *Petaina po rezy­gnacji premiera Paula *Reynauda 16 czerwca 1940 r.

  Po krótkim okre­sie działalności w Bordeaux, 29 czerwca rząd Petaina przeniósł się do Vichy, skąd zarządzał południową...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIAN PHILIP (1894-1968) - admirał

  Wybitny brytyjski dowódca morski, stał się sławny po śmiałej akcjdowodzonego przez niego niszczyciela *Cossack przeciwko niemieckiemu statkowi *Altmark, nktórym więziono 299 brytyjskichmarynarzy. W 1940 r. objął dowództwo flotylli niszczycieli, którwzięła m.in. udział w ewakuowaniu żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt

Do góry