Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  WILK - okręt podwodny

  Podwodny stawiacz min zwodowany 12 kwietnia 1929 r. w Chantiers Au-gustin Normand w Hawrze (Francja), rozpoczął służbę w Polskiej Marynar­ce Wojennej 31 października 1932 r. Okręt dowodzony przez kpt. Bogusła­wa Krawczyka 1 września 1939 r. za­jął pozycję w wyznaczonym sektorze Zatoki Gdańskiej między...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELM GUSTLOFF - statek

  Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r. przez radziecki okręt podwodny. Z 8 tys. pasażerów, głównie uciekinierów z Gdyni, po­nad 7 tys. utonęło.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILDCAT F4F, Grumman - samolot

  Amerykański samolot myśliwski lot­nictwa morskiego zaprojektowany jako dwupłat w zakładach Grumman Aircraft Engineering Cotp. zgodnie ze specyfikacją US Navy z listopada 1935 r. Jednakże konstruktorzy, przekonani, że przyszłość należy do jednopłatów, wystąpili w lipcu 1936 r. do dowództwa marynarki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /3 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILCZE STADA

  Taktyka działania U-bootów wpro­wadzona przez dowódcę niemieckiej floty podwodnej adm. Karla *Dónit-za. Po raz pierwszy zastosowana w październiku 1939 r. i rozwijana od lipca 1940 r. W pierwszym okre­sie ugrupowanie składało się z 3-4 U-bootów, później zwiększono liczeb­ność działających wspólnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICHER - okręt

  Niszczyciel polski zwodowany 8 lipca 1928 r. w stoczni Chantiers Naval Francais (Francja), wszedł do służby 12 lipca 1930 r. 1 września 1939 r. był jedynym niszczycielem (dowódca kmdr por. Stefan de Wal-den) Polskiej Marynarki Wojennej pozostawionym do obrony wybrze­ża (trzy inne, wykonując plan *„Pe-kin"...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITLEY, Armstrong- Whitworth - samolot

  Brytyjski samolot bombowy oblatany w marcu 1936 r., wprowadzony do uzbrojenia w 1937 r. W chwili wybu­chu wojny *RAF dysponował 6 dywi­zjonami wyposażonymi w samoloty tego typu. Początkowo brały udział we wszystkich najważniejszych opera­cjach lotniczych. Były pierwszymi sa­molotami, które 1 października...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEYGAND MAXIME (1867-1965) - generał

  Wybitny francuski strateg i polityk (jego pochodzenie rodzinne pozosta­je tajemnicą do dziś; uważa się, że oj­cem Weyganda mógł być król Belgii Leopold II lub cesarz Meksyku Ma­ksymilian), w czasie I wojny świato­wej był szefem sztabu gen. Ferdinan-da Focha. W 1918 r. został szefem sztabu wojsk Ententy. W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTERPLATTE 1939 r .

  Polska Wojskowa Składnica Tranzy­towa na półwyspie (1300 m długości, 500 m szerokości) nad Zatoką Gdań­ską, założona na mocy postanowie­nia Ligi Narodów z czerwca 1921 r. przyznającego Polsce prawo składo­wania materiałów wojennych w po­rcie w Gdańsku. 14 marca 1924 r. ra­da Ligi Narodów wydała...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESPE (Sd Kfz 124) - samobieżna haubica

  Niemiecka haubica zaprojektowa­na na początku 1942 r. w zakła­dach Alkett. Po pierwszych suk­cesach na polu bitwy zapadła de­cyzja o wykorzystaniu wszyst­kich podwozi czołgów *PzKpfw II, aczkolwiek początkowe za­mówienie 1000 egzemplarzy w końcu 1943 r. zmniejszono do 850.

  Podwozie czołgu zmieniono:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WELLINGTON, Vickers - samolot

  Brytyjski bombowiec dalekiego za­sięgu opracowany przez konstrukto­rów z zakładów Vickers-Armstrong Ltd. Prototyp oblatano 15 czerwca 1936 r. i dwa miesiące później Mini­sterstwo Lotnictwa złożyło zamówie­nie na 180 samolotów. Pierwszy se­ryjnie produkowany Mk I był gotowy 23 grudnia 1937 r.; samoloty te...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /2 562

  praca w formacie txt

Do góry