Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Z1TADELLE - kryptonim

  Kryptonim planu niemieckiej operacji na łuku *kurskim, której celem było odzyskanie inicjatywy strategicznej.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAJĄC JOZEF (1891-1963) - generał

  Żołnierz Legionów, walczył w kampa­nii karpackiej, besarabskiej i wołyńskiej. W latach 1919-20 studiował w Ecole Superieure de Guerre. W okresie mię­dzywojennym był min. szefem Oddzia­łu I Sztabu Generalnego, dowódcą 23 dywizji piechoty w Katowicach i Okrę­gu Korpusu VI Lwów. Od sierpnia 1936 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YORKTOWN - okręt

  Lotniskowiec amerykański zwo­dowany w 1936 r., po ataku Ja­pończyków na *Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r. przeszedł z Atlantyku na Pacyfik. 1 lutego 1942 r. jego samoloty wzięły udział w ataku na japońskie stat­ki i lotniska na Wyspach Marshal­la. W maju 1942 r. brał udział w bitwie na Morzu *Koralowym; jego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YOKOSUKA P1Y1 GINGA („Frances") - samolot

  Japoński samolot bombowy zapro­jektowany w 1940 r. w zakładach Yokosuka przez zespół pod kierun­kiem Tadanao Mitsuzi i Masao Ya-mana, produkowany był w zakła­dach Nakajima Hikoki HK od lute­go 1943 r. Trudności techniczne z silnikami i systemami pokładowy­mi, jakie ujawniono podczas prób­nych lotów w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YOKOSUKA D4Y SUISEI („Judy") - samolot

  Japoński samolot przeznaczony do startów z lotniskowców, wyprodu­kowany w 1942 r. jako samolot roz­poznawczy (D4Y1); następnie w 1943 r. opracowano wersję bom­bowca nurkującego (D4Y2). Samo­loty obydwu wersji ze względu na brak opancerzenia kabiny pilota i silników poniosły duże straty w starciach z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMATO - okręt

  Superpancernik japoński zwodowa­ny 8 sierpnia 1940 r., miał być nie­zwyciężonym okrętem, tak silnie opancerzonym (pokład 228 mm, kadłub 406 mm) i uzbrojonym (9 dział kal. 457 mm), że nie mógł­by mu zagrozić żaden pancernik amerykański. Budowa tego okrętu oraz siostrzanego Musashi pozosta­wała pod...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMASHITA TOMOYUKI (1885-1946) - generał

  Absolwent Akademii Wojskowej w Tokio (1908), był attache wojsko­wym w Szwajcarii, Niemczech i Au­strii. Za udział w nieudanym prze­wrocie wojskowym w 1936 r. został wysłany w charakterze dowódcy brygady do Korei, a później do Man-dżukuo. W 1937 r. w wojnie z Chi­nami dowodził dywizją piechoty. W lipcu 1940...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMAMOTO ISOROKU (1884-1943) - admirał

  Najwybitniejszy japoński strateg i dowódca morski, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej 1904-05 (w bi­twie pod Cuszimą stracił dwa pal­ce na skutek eksplozji działa). Od 1926 r. był attache morskim w Wa­szyngtonie. W 1928 r. po powro­cie do Japonii objął dowodzenie lotniskowcem *Akagi. W 1930 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X - miniaturowe okręty podwodne

  Brytyjskie miniaturowe okręty podwodne zaprojektowane przez kmdr. Cromwella H. Varleya w pry­watnej stoczni w pobliżu Southamp-ton. Jego plany, ulepszone przez adm. Maxa *Hortona i kmdr. God-freya Herberta (który projektował jednostki tego typu już w latach 1909-12), dały początek serii okrę­tów X...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK RADZIECKI 1943-45

  Po zerwaniu przez rząd radziecki sto­sunków dyplomatycznych z rządem polskim (nota z 24 kwietnia 1943 r.) władze ZSRR wyraziły zgodę (8 ma­ja) na propozycję komunistycznego Związku Patriotów Polskich w spra­wie sformowania polskiej jednostki. 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Ko­ściuszki (dowódca gen. Zygmunt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /5 825

  praca w formacie txt

Do góry