Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO OTTONÓW

  Tereny monarchii Karola Wielkiego były najeżdżane przez Wikingów i Madziarów. Dotyczyło to również i monarchii wschodniofrankijskiej.(państwo wschodniofrankijskie, które na mocy układu w Verdun otrzymał Ludwik Niemiecki, przeżywało za jego następców okres upadku i wewnętrznego rozbicia ) Władza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Armia Grecka i Macedońska

  Grecja zwana Helladą, obejmowała południową część Półwyspu Bałkańskie-go, zamkniętą od północy pasmem gór Olimp. Jej obszar podzielony był na czę-ści: północną, środkową i południową. Grecja północna obejmowała Epir i Te-salię. Grecja środkowa dzieliła się na wiele krain, z których...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /22 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I WOLNA ELEKCJA

   

   

  I Wolna elekcja została przeprowadzona w kwietniu 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą . Do Polski przybyły poselstwa od Cesarza Rzymsko- Niemieckiego Ernesta Habsburga , od cara moskiewskiego Iwana Groźnego , od Jana III Szwedzkiego i Wenryka Walezego.

  Na tron został wybrany Henryk Walezy. Nowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczet Królów Polskich

   

  Mieszko 1 – 960-992

  Bolesław Chrobry 992-1025

  Mieszko 2 Lamberd 1025-1034

  Kazimierz Odnowiciel 1034-1058

  Bolesław Śmiały 1058-1079

  Władysław Herman 1079-1102

  Bolesław Krzywousty 1102-1138

  Władysław Wygnaniec 1138-1146

  Bolesław Kędzierzawy 1146-1173

  Mieszko Stary 1173-1177 , 1194 –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nacjonalizm

   

  Jest historycznie zmienny i wielopostaciowy , tak więc jego definicja , jeżeli w ogóle możliwa , musi być ogólna aby objąć wszystkie jego odmiany . Dość pospolitym błędem jest definiowanie go na podstawie niewielkiej liczby dowodów pochodzących z jednego okresu, kraju , kręgu kulturowego. Definicja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Kryzys 1929-1933

   

   

  Źródła załamania gospodarczego

  Korzystna koniunktura gospodarcza, panująca na świecie w drugiej połowie lat dwudziestych, skłaniała do rokowania jak najlepszych nadziei na dalszą przyszłość. Wielu ekonomistów i działaczy gospodarczych zaczęło sądzić, że przezwyciężone zostały wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /18 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWE TORPEDY

  Toirpedy sterowane przez człowieka; ich konstruktorzy starali się zepew-nić pilotom możliwość ratunku (z wyjątkiem torpedy *kaiten, gdzie ewakuacja pilota była praktycznie niemożliwa). Pierwsi broń tę zbudo­wali i zastosowali Włosi. W 1936 r. opracowali torpedę Maiali będącą podwodnym pojazdem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUKÓW GIEORGIJ (1896-1974) - marszałek Związku Radzieckiego

  Najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny świa­towej i wojny domowej, służbę w Armii Czerwonej rozpoczął w 1918 r. W 1939 r. dowodził 1 grupą armijną w walkach z Japoń­czykami nad rzeką *Chałchyn-goł na Dalekim Wschodzie i odniósł zwycięstwo, które w znaczący spo­sób...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻBIK - okręt podwodny

  Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1929 r. w stoczni Chan-tiers Naval Francais w Caen, osią­gnął gotowość bojową 20 lutego 1932 r. Po wybuchu II wojny świa­towej przeszedł do sektora na pół­noc od Półwyspu Helskiego (do­wódca kmdr ppor. Michał Żebrow­ski). 5 września odebrał rozkaz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGFRYFA LINIA - umocnienia

  System umocnień wzdłuż zachodniej granicy Niemiec budowany od 1938 r., rozciągał się od Holandii do Szwaj­carii. Po 1940 r. wstrzymano budowę i umocnienia konserwowano; w la­tach 1941-43 część uzbrojenia prze­transportowano na *Atlantycki Wał.

  Linia Zygfryda miała ok. 580 km dłu­gości. Składała...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry