Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Chiny i Japonia do I wojny światowej

  Wojna 1904-1905 zasadniczo zmieniła pozycję Japonii. Stała się ona cennym partnerem dla mocarstw europejskich.

  4 lipca 1910 roku Japonia i Rosja podpisały kolejny układ, nawiązujący do ustalonego już wcześniej podziału wpływów w Mandżurii. Zobowiązywał on także do przyjacielskiej pomocy w celu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo i cesarstwo

  W okresie średniowiecza na czele świata chrześcijańskiego stali równocześnie papież i cesarz. Konflikty pomiędzy instytucjami papiestwa i cesarstwa w istotny sposób wpłynęły na dalszy rozwój historii europejskiej.

  W czasie kilku stuleci po upadku imperium papiestwo umocniło swoją pozycję lidera...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa słowiańskie

  Pierwsze Państewka Słowiańskie

  Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdzie konieczna stawała się intensyfikacja wysiłku zbrojnego. Równie ważne dla powstania państewek słowiańskich było sąsiedztwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /7 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKT CESARSTWA Z PAPIESTWEM (SPÓR O INWESTYTURĘ)

  INWESTYTURA- uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo . W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądzenia, karania, i pobierania podatków (rdzeń inwestytury ).

  Konflikt można rozpatrywać na takich płaszczyznach jak :teologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /14 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

  Następcą Władysława Łokietka i dziedzicem korony został jego syn- Kazimierz Wielki, przed którym stanęły następujące problemy:

  -problem krzyżacki Karol

  -problem pretensji J.Luksemburczyka

  Kazimierz nie był pozbawiony sojuszów. Jego sojusznikiem był władca Węgier- Karol Robert, żoną którego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /10 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Wojtyła Jan Paweł II

  18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci : starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku , o siostrze , która zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliższych wiadomości.Ojciec Karola był urzędnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /15 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kariera Napoleona Bonaparte

  1 ) Po upadku dyktatury Jakobinów władzę we Francji przejęła grupa , która weszła do historii pod nazwą Termidorianie. W zasadzie Termidorianie zachowali podstawowe zdobycze rewolucji , ale stanęli przed problemem opracowania nowej konstytucji , odpowiedniej do nowych warunków. Tymczasem Republika była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /9 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEMONIA

  Hegemonia - przywództwo narzucone siłą .

  Właściwie do XVlll w. politykę formułowano w następujących kategoriach :

  w imię praw dynastycznych

  w obronie słusznej wiary

  przeciw buntom poddanych

  Tak określano cele działalności politycznej . Ówczesne pojęcie państwa ( królestwa ) było czymś...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /12 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania

  W 1807 r. pod hegemonią Francji w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się następujące kraje: Belgia, Holandia, kraje niemieckie zrzeszone w związku reńskim, Włochy, pobita i upokorzona Austria, Prusy. Księstwo Warszawskie ( najbardziej wysunięty na wschód obszar władzy Francji . Rosja mocą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka polska w XIII w.

  W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wieku XIII wzrosła wartość ziemi i pracy , bo pojawiły się lepsze narzędzia , większe możliwości uprawy , zwiększona produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /18 648

  praca w formacie txt

Do góry