Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Krzyżacy

  KRZYŻACY, właśc. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przyjęta w Polsce nazwa niem. zakonu rycerskiego, w Niemczech zw. Zakonem Niem.; zał. 1190 w Palestynie i przekształcony 1198 w zakon rycerski; gł. jego zadaniem miała być opieka nad pielgrzymami i chorymi oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /12 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja 3 maja - postanowienia i znaczenie

  Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze (Rozbiory Polski), ustalająca podstawy ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja monachijska

  III Rzesza prowadziła politykę ekspansji. Po aneksji Austrii w marcu 1938r. Niemcy zdecydowały się na zajęcie Czechosłowacji. Wynikało to z dążenia do uzyskania pełnej hegemonii w Europie Środkowej oraz zdobycia atrakcyjnych pod względem militarnym i ekonomicznym Sudetów. Z tych względów w swej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumbowie

  Wybuch wojny i później ponad pięcioletnia okupacja niemiecka stworzyła polskiej kulturze i sztuce niezwykle trudne warunki istnienia. Okupant tropił i niszczył wszelkie przejawy duchowej niepodległości naszego narodu, który ani na chwilę, mimo klęski wrześniowej, nie złożył broni i nie skapitulował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY USTROJOWE PAŃSTW STAROŻYTNYCH

  Pragnąć zrozumieć powyższy temat i móc go w pełni wyczerpać musimy zapoznać się z następującymi pojęciami:

  Pierwszym z tych pojęć jest państwo. Jest to organizacja polityczna, obejmująca zakresem swojego działania wszystkich członków społeczeństwa, zamieszkujące wskazane terytorium. W obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /15 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Feudalizm

  Feudalizm - (z łaciny feudum - prawo do rzeczy cudzej), ustrój społeczno-polityczny, ukształtowany w średniowieczu, w klasycznej postaci występujący w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji w X-XIII w. Wykształcił się jako system hierarchicznej zależnosci jednostek pomiędzy sobą na bazie ewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /7 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu

  Zainteresowania spuścizną starożytnych Greków, które zostały rozbudzone we Włoszech szczególnie w okresie renesansu, przyniosły pierwsze opisy ruin, pomników i wielkich rzeźb antycznych. Wzbudzały one wiele entuzjazmu wśród ówczesnych artystów. Także rabunkowe poszukiwania archeologiczne bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /8 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyktatorzy powstania listopadowego

  Powstanie listopadowe było jednym z pierwszych i największych zrywów narodowych XIX wieku. Przyczyny wybuchu były bardzo złożone i nie wyjaśnione jednoznacznie do dzisiaj. Pod koniec lat 20 pogarszała się sytuacja gospodarcza królestwa wywołana nieurodzajem w rolnictwie i dosyć wysokim bezrobociem. Wybuch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /16 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest DEMOKRACJA

  Dwudziestowieczne rozumienie demokracji.

  Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać swoich przywódców. Społeczeństwo może...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /9 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST FASZYZM

  Obserwując z żywym zainteresowaniem to, co dzieje się na łamach anarchistycznej prasy stwierdzam, że dosyć popularne stało się obrzucanie ludzi mianem faszystów li tylko na podstawie ich odmiennych przekonań. Korzystając z okazji, chciałbym przypomnieć nieco z historii powstania faszyzmu.

  Jest rok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 518

  praca w formacie txt

Do góry