Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Stopniowe ograniczanie władzy królewskiej w XVI - XVII w.

  Na początku XVI w. W Europie Zachodniej utworzył się nowy typ państwa feudalnego - monarchia absolutna. Rozszerzony został autorytet, władza polityczna i przywileje monarchy kosztem poddanych. Celem absolutnej monarchii była ekspansja terytorialna. Dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej było to ogromnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /7 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan wojenny

  Przeprowadzenie zamachu wojskowego w Polsce - wprowadzenie stanu wojen-nego - mimo wielu sygnałów docierających do członków i przywódców Solidarno-.ści, zaskoczyło całe społeczeństwo polskie. Na podstawie szczegolnych regulacji prawnych, uprawnień Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - władz stanu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki działań Napoleona Bonaparte

  Polityka.

  Ambicjami Napoleona było zbudowanie nowego imperium rzymskiego w Europie , lub jeśli ktoś woli bardziej nowocześnie Stanów Zjednoczonych Europy. W kierunku tym też zrobił wiele. Przybrał wprawdzie formy monarchistyczne , stworzył dwór cesarski , odnowił tytuły szlacheckie, ale u podstaw jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /5 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola kościoła w średniowieczu

  Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze miejsce zajmowały dwa stany, rycerstwo i duchowieństwo. Dlatego też średniowieczna Europa to świat zamczysk i klasztorów. Panował w niej uniwersalizm, to znaczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1906 w Rosji

  Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał wielonarodowościowy charakter państwa: zarówno wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent RP

  Nowy prezydent

  23 grudnia 2000r.odbyło się zaprzysiężenie prezydenta RP na nową pięcioletnią kadencję. Prezydentem został wybrany na drugą kadencję Aleksander Kwaśniewski. Uroczystoćś odbyła się przed Zgromadzeniem Narodowym (Sejmem i Senatem) w gmachu Sejmu. Prezydent przybył wraz z małżonką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /5 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zaborców wobec Polski i Polaków w latach: 1815 - 1864

  Polityka Rosji, Austrii i Prus wobec Polaków od zakończenia obrad Kongresu Wiedeńskiego do upadku powstania styczniowego zmieniała się co do sposobów jej prowadzenia i wielkości użytych środków, ale zawsze miała jeden, główny cel: trwałe przyłączenie ziem porozbiorowych do państw zaborczych. Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis bitwy pod Grunwaldem

  Jest 15 lipca 1410 rok. Na polach Grunwaldu król Władysław Jagiełło gromadzi armie polsko-litewską przeciw Krzyżakom. Przed walką udaje się na msze.

  Jagiełło wychodzi rozprostować nogi po mszy, którą odprawiano w kaplicy, kiedy nagle przybiega Henko Ostojczyk z wiadomoœcią o zbliżających się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród Europejczyków, czy Europa narodów?

  Europa narodów, czy naród Europejczyków.

  Oba te zwroty wydają się na pierwszy rzut oka bardzo proste i jasne. Niestety po głębszym przemyśleniu ich sensu dochodzę do wniosku, że tak nie jest.

  Cóż więc oznacza naród Europejczyków i czym różni się od Europy narodów? Naród Europejczyków to zbiorowość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny islamu i jego wpływy we współczesnym świecie

  Islam [arabskie 'poddanie się woli Boga'], jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych, przyjął się na skutek podbojów na rozległym obszarze rozciągającym się od Hiszpanii po Indie. Wystarczyło zaledwie

  jedno stulecie, aby zapoczątkował nową, wspaniałą cywilizację. W VII w. n.e. Półwysep...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 268

  praca w formacie txt

Do góry