Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Adolf Hitler (1889 - 1945)

  Przywódca niemieckiego narodowego socjalizmu, dyktator III Rzeszy, osobiście odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez reżim, którego był twórcą.

  Urodził się w Braunau w Austrii. Nie ukończywszy szkoły średniej, próbował bez powodzenia dostać się na studia do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm - Informacje Ogólne

  Państwo absolutyzmu oświeconego. Sposób zorganizowania, funkcjonowania. Miejsce wśród europejskich systemów ustrojowych czasów nowożytnych.

  Oświecony absolutyzm. Jego prekursorzy i jego istotne cechy

  Określenie "legalny despotyzm" zostało użyte po raz pierwszy w 1767 roku przez francuskiego fizjokratę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /41 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm we Francji

  Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. Starał się on doprowadzić do opanowania wszelkich sił odśrodkowych państwa, jego decentralizacji. Tym celom służyła reorganizacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /7 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

  Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których nasilenie przypadło na drugą połowę wieku XVII. Z jednej strony trwały procesy zmierzające do pełnego zwycięstwa państw typu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /32 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  27 Pułk Ułanów

  27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  20 LECIE MIEDZY WOJENNE - daty

  10,02,1919 pierwsze posiedzenie sejmu ustawodawczego

  16/17,08,1919 I powstanie śląskie

  19/20,08,1920-Iipwstanie śląskie

  2/3,05,1921-III powstanie śląskie

  20,03,1921-plebiscytna Górnym Śląsku

  5,11,1922-wybory do parlamentu

  9,12,1922-wybrany Gabriel Narutowicz

  16,12,1922-zamach na prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

  Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie wydobycia metali w Europie. Na czoło wysunęły się tu kopalnie niemieckie. Lecz złoża europejskie nie były w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /9 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA POWSTANIA LISTOPADOWEGO

  Na wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku złożyły się dwie główne grupy przyczyn. Do pierwszej z nich należały wydarzenia całego piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego. Naród stracił nadzieję na odzyskanie pełnej niepodległości. Car Aleksander I nie wywiązał się z obietnicy powiększenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /6 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

  PLAN AGRESJI

  “FALL WEISS”

  Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się sprawa (...) Polska to tylko stopień”, odzwierciedlały zasadnicze cele przygotowanej przez Niemcy agresji na Polskę. Celem tej agresji nie był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /29 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klęska Wrześniowa

  Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy – Anglia i Francja dopiero 3 września w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /5 578

  praca w formacie txt

Do góry