Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Doktryny wojenne mocarstw morskich

  Na początku I WŚ we wszystkich liczących się marynarkach świata panowała koncepcja stoczenia jednej lub dwóch generalnych bi-tew całymi flotami, a po pokonaniu przeciwnika blokada jego portów w celu zdobycia panowania na morzu. Na początku XX w. teorie te nie miały już praktycznie zastosowania, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty podwodne

  Okręty podwodne należały do wynalazków, które w znacznej mierze przyczyniły się do zmiany charakteru wojny morskiej. Okręty podwodne można podzielić na kilka rodzajów: okręty przybrzeżne (ok. 400 ton), oceaniczne (ok. 800 ton), oraz podwodne krążowniki o wypor-ności ok. 2 000 ton, które pojawiły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Torpedowce i kontrtorpedowce

  Torpedowce (torpedo boats) to niewielkie okręty o wyporno-ści około 100 - 180 ton, uzbrojone w 2 - 3 wyrzutnie torped. Prędkość ich rzadko przekraczała 24 węzły. Do walki z torpedowcami zaprojekto-wano kontrtorpedowce, czyli niszczyciele torpedowców (torpedo boat destroyers). W początkowym okresie miały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Krążowniki

  W 1914 roku niemal we wszystkich marynarkach wyróżniano trzy podstawowe klasy krążowników: krążowniki liniowe, krążowniki pancerne i krążowniki.

  Krążowniki liniowe były jedną z najmłodszych klas okrętów, bo powstały dopiero w roku 1907 w wyniku przekształcania zwykłych krążowników w jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty liniowe

  Okręty liniowe to najpotężniejsze jednostki w okresie I WŚ. W owym czasie stanowiły one trzon każdej, liczącej się floty na świecie. W omawianej epoce okręty tej klasy można było podzielić na dwie mniejsze podklasy : drednoty i przeddrednoty. Te ostatnie to okręty bu-dowane w latach 1895-1906, które w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

  Jak już wspomniałem, przed torpedą nie było ucieczki. Za-częto więc opracowywać strategie walki z okrętami podwodnymi, któ-rych główną bronią były właśnie "śmiercionośne cygara". Głównym pro-blemem w walce z okrętem podwodnym jest jego wykrycie. W pierw-szym okresie wojny wykrywanie okrętów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Broń minowa

  Miny rozpowszechniły się już w drugiej połowie XIX w., lecz w okresie I WŚ ich znaczenie zwiększyło się. Państwa w niej uczestni-czące postawiły w sumie ponad 310 000 min. W omawianym okresie ist-niały wyłącznie miny kontaktowe o głowicach bojowych ważących przeważnie około 150 kg. W okresie I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Broń torpedowa

  Torpeda, która pojawiła się stosunkowo niedawno, była jedną z najgroźniejszych broni. Jej udoskonalanie szło w kierunku zwiększenia zasięgu, prędkości, a przede wszystkim wynalezienia paliwa, które nie pozostawiałoby śladu na powierzchni wody. Pod koniec I Wojny Świa-towej zaczęto też pracować nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa Jutlandzka - Artyleria

  W XX w poważne zmiany zaszły w budowie, zastosowaniu i umieszczaniu artylerii na okrętach. Jednym z głównych udoskonaleń było wprowadzenie nowoczesnych urządzeń kierujących ogniem (dal-mierze, przekaźniki hydrauliczne), oraz użycie prądu do obracania wie-żami ciężkiej artylerii (a potem także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografia Rembrandta

  Rembrandt Harmensz van Rijn 1606-69, holenderski malarz, rysownik i grafik, jeden z największych twórców w dziejach sztuki; 1620-23 uczył się u J. van Swaneburga w Lejdzie i u P. Lastmana w Amsterdamie; w młodzieńczym okresie lejdejskim powstały gł. obrazy o tematyce biblijnej i portrety; cechuje je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt

Do góry