Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Czołgi Lekkie Radzieckie

  Czołgi lekkie serii BT

  BT-1Lekki czołg skonstruowany pod koniec lat 20, przez amerykańskiego konstruktora J.W.Christie (w literaturaturze określenie dla tego czołgu "Christie M 1928"). Christie M 1928 posiadał podwójne oryginalne zawieszenie, które umożliwiało mu poruszanie się na kołach jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /30 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia

  Oświecenie to epoka bardzo burzliwa, przełomowa i złożona. " Stara Europa " w tym okresie rozpoczyna się silnymi i absolutnymi rządami królów francuskich, a kończy rewolucją i panowaniem Napoleona I Bonapartego.

  Zapanował wręcz chaos, z którego wyłonił się nowy zupełnie inny świat. Powstały nowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /25 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy Saskie - Informacje Ogólne

  Polska w czasach Saskich

  W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa.

  Bezkrólewie lat 1696 - 1697 ukazało stan Rzeczpospolitej jako niepokojący, sejm elekcyjny przypominał o koronie Polski a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /10 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy powstań śląskich

  GRANICA POLSKO-NIEMIECKA

  1. Pomorze -decyzję o przyłączeniu Pomorza Gdańskiego do Polski podjęto 28 czerwca 1919 w Wersalu. Gdańsk został przekształcony w "wolne miasto Gdańsk" znajdujące się pod kontrolą Ligi Narodów, poza granicami państwa polskiego

  2. Wielkopolska - na przyłączenie Wielkopolski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna śmierć

  Na przełomie XIII i XIV wieku większość regionów Zachodniej Europy cechowało przeludnienie, a co za tym idzie, malały możliwości wyżywienia takiej ilości ludzi. Poza ty zmiana klimatu spowodowała zmniejszeni się urodzaju. Nastąpiła fala głodu, zwiększyła się śmiertelność i spadła odporność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU

  1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodu

  a) położenie w dolinach wielkich rzek ( komunikacja, ryboustwo, rozwój rolnictwa )

  EGIPT - Nil

  MEZOPOTAMIA - Tygrys i Eufrat

  INDIE - Indus i Ganges

  CHINY - Huanghe i Jangcy

  b) gospodarka

  - rolnictwo na glebach aluwialnych ( muł ) opartych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja Majów i Azteków

  Swym zasięgiem zajmowali oni obszar kilku państw: Meksyku (stany Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo), Belize, Gwatemali i zachodniego Hondurasu.

  Obecnie naukowcy wyróżniają trzy regiony kulturowe cywilizacji Majów:

  1) obszar równin południowych, obejmujący Nizinę Peten w Gwatemali, terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /51 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi

  Dlaczego możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian?

  Kultura rzymska i kultura grecka dwie wielkie kultury które po których wiele pozostałości przetrwało do dziś . No właśnie , czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ to dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /8 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym były obiady czwartkowe?

  Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy czwartek .

  Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich głównie ludzie pióra i artyści . Goście zasiadali przy skromnie ozdobionym stole . Rozmowy toczyły się na różne tematy międzyinymi o : komisji edukacyjnej , potrzebie reform...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

  Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 242

  praca w formacie txt

Do góry