Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

  Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą, jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /11 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest DEMOKRACJA

  Dwudziestowieczne rozumienie demokracji.

  Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać swoich przywódców. Społeczeństwo może...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /9 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja szlachecka XV - XVIII w.

  POCZATEK:

  Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa scentralizowanego, o silnej władzy. W przeciwieństwie do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /13 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA PARLAMENTARNA W POLSCE

  Sejm ustawodawczy - zebrał się w lutym 1919, Piłsudskiego powołano jako naczelnika państwa. Wybrani posłowie rozpoczęli pracę nad dużą konstytucją.

  I problem - stworzyć nowe prawo, jednolite dla całej Polski - do 1939 nie został rozwiązany.

  II problem - zróżnicowanie narodowościowe - 69% to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /4 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja Ateńska

  Obydwa te miasta jak i Ateny i Rzym to potęga w tamtych czasach. Bardzo szybko się rozwinęli. Oba te miast mają wiele podobieństw jak i różnic ,do jednych z różnic można zaliczyć ustrój polityczny chociaż oba te państwa przez pewien okres były demokracją. I ten sposób rządzenia państwem chciałbym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze Daty Starożytności

  Daty-p.n.e.

  3/2tys-pojawia się kultura kretońska

  2tys-z pn.przybywają greckie plemiona-Jonowie,Achajowie, Eolowie-i osiedlają się w pd.części płw.bałkańskiego-powstanie ośrodka kultury-Mykeny

  2tys-próby i eksperymenty nad pismem-Syria,Fenicja,Palestyna

  1400r-podbicie Krety przez Achajów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze Daty 1618 - 69

  1618-1648r.- wojna trzydziestoletnia

  18.05.1618r.- powstanie czeskie

  1619r.- protestanci oblegają Wiedeń

  1620r.- bitwa pod Białą Górą

  1620-1629r.- duński okres wojny

  1629-1635r.- szwedzki okres wojny

  1635-1648r.- francuski okres wojny

  1632r.- bitwa pod Lutzen

  1648r.- pokój westfalski

  1659r.-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze Daty 1797 - 1907

  1797- Generał Jan Henryk Dąbrowski sformułował legiony we Włoszech .

  1804- Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francji jako Napoleon 1

  1807- Utworzono księstwo Warszawskie .

  1809- Armia ks. Warszawskiego została zaatakowana przez korpus Austryjacki .

  1812- Wyprawa Napoleona na Rosję z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze Daty 1430 - 1578

  Demokracja szlachecka w RP:

  1430 Jedlna - "nikogo nie uwięźimy bez wyroku sądowego"

  1454 Cerkwica-Nieszawa - król nie zwoływał posp. Ruszenia i nie nakładał podatków bez sejmików szlach.

  1496 Piotrków - ograniczenie praw chłopom

  1501 sejmik w Mielniku - senat uzyskał przywilej pozwalający...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na proces kształtowania się państw w Europie

  1. Migracje

  2. Najazdy dzikich plemion na Rzym, które palą, gwałcą i rabują, skłaniają rzymian do ucieczki na północ

  Dzikie plemiona:

  - Hunowie (stepy azjatyckie)

  - Wizygoci

  - Ostrogoci

  - Goci

  - Wandalowie - Rzym

  3. Pojawienie się religii chrześcijańskiej sprawia, że ludy pogańskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt

Do góry