Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Atak na Bomersund

  Po zarzuceniu blokady Kronsztadu z powodu "szerzącej się epidemii cholery spowodowanej klimatem" flota sprzymierzonych przeszła w okolice Wysp Alandzkich, gdzie dołączyły do niej statki z wojskami desantowymi. Do-wództwo "połączonej floty" zadecydowało, że celem ataku stanie się Bomer-sund, główna baza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Wypad floty angielsko - francuskiej pod Kronsztad

  W pierwszych dniach czerwca 1854 r. na Bałtyk przybyła eskadra francu-ska w składzie 9 okrętów liniowych (w tym 1 parowy), 7 fregat (1 parowa) i 4 uzbrojonych statków parowych z pędnikami kołowymi. Dnia 12 czerwca zespół francuski, liczący w sumie 20 okrętów, połączył się z eskadrą angielską w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Początkowy okres wojny i działania floty angielskiej

  Inicjatorką działań na Bałtyku była Anglia, która jeszcze przed oficjalnym wypowiedzeniem wojny Rosji wysłała na to morze silną eskadrę parowców pod dowództwem admirała Charlesa Napiera w składzie 8 okrę- tów liniowych, 4 fregaty i 4 uzbrojone statki z pędnikami kołowymi. Z czasem do eskadry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /4 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

  WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

  1. Pierwsza bitwa okrętów parowych 

  Wadę tę natychmiast wykorzystał dowódca "Władimira" komandor Butakow, zajmu-jąc pozycje za rufą Turka i "częstując" go salwami swej dziobowej baterii. Kie-dy tylko "Perwas-Barchi" chciał wykonać zwrot z zamiarem użycia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /7 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OKRESU

  Wiek XIX nazwano stuleciem żelaza, maszyn i pary. Znalazło to odzwier-ciedlenie również w technice wojennej. Szybki rozwój przemysłu spowodował olbrzymie zmiany we flotach wojennych. Gdy w 1853 r. wybuchła wojna (zwa-na wojną krymską) między Rosją a Turcją, po stronie której stanęły Anglia i Francja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /5 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemieckie Działa Samobieżne

  Samobieżne działa przeciwpancerne:

  Panzerjäger I

  Marder I; II; III

  Nashorn (Hornisse) Sd.Kfz. 164

  Panzerjäger I

  To samobieżna lekko opancerzona armata przeciw pancerna powstał w oparciu o podwoziu lekkiego czołgu PzKpfw I. Działo to było uzbrojone w armatę 47 mm zdolną przebić pancerz 55 mm z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /17 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskusja wokół szans powstania listopadowego

  Powstanie listopadowe było jednym z pierwszych i największych zrywów narodowych XIX wieku. Przyczyny wybuchu były bardzo złożone i nie wyjaśnione jednoznacznie do dzisiaj. Pod koniec lat 20 pogarszała się sytuacja gospodarcza królestwa wywołana nieurodzajem w rolnictwie i dosyć wysokim bezrobociem. Wybuch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /16 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór polski - Informacje Ogólne

  Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja ówczesnego przemysłu i obciążenie wsi wysokimi kontrybucjami spowodowało upadek polskich manufaktur i banków. Szybko rosły ceny żywności. Warszawa stała się wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /19 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga Władysława Łokietka do korony

  Po śmierci Wacława III w Czechach do roku 1310 zapanowało bezkrólewie. Bardzo ułatwiło to sytuację Łokietkowi. Co prawda próbował stawiać mu opor biskup krakowski Muskata, ale został obłożony przez papieża karą kościelną i musiał opuścić dzielnicę.

  Tymczasem skomplikowała się sytuacja na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /6 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga ku demokracji szlacheckiej - w Polsce w XV i XVI w.

  SEJMY WALNE:

  1501 - Mielnik Ustanowiono akt mówiący o tym że władza nad państwem leży w rękach szlachty a król może jedynie przewodzić sejmowi

  1504 - Piotrków Ustanowiono że król nie może rozdawać domen bez zgody sejmu

  1505 - Radom Ustanowiono konstytucję Nihil Novi ( nic nowego ) mówiła o tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 594

  praca w formacie txt

Do góry