Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Dzieje pisma - Pierwszy alfabet

  Pierwszy alfabet literowy stworzyli Fenicjanie. Był on na przestrzeni wieków modyfikowany. Grecy doprowadzili go do doskonałości ok. 2500 lat temu ( ! ) .

  Gdy nastał czas Imperium Rzymskiego rozpoczął się proces modyfikacji alfabetu greckiego. Rzymianie nie tylko wchłonęli go lecz również uprościli i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje pisma - Pismo obrazkowe

  W początkach XIX wieku prace archeologiczne odkryły dla świata pismo obrazkowe. System, na którym tysiące lat temu oparły się następne odkrycia z dziedziny pisma.

  Pismo obrazkowe znalazło liczne zastosowanie m.in. na ścianach , obeliskach , ceramice . Z obecnie zachowanych śladów należy przede...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje pisma

  Czytając gazety, prospekty i katalogi, patrząc na plakaty nie zastanawiamy się , jak kształtowało się pismo na przestrzeni wieków . Zmieniało się bardzo powoli , uzupełniając kolejne etapy rozwoju człowieka.

  Wywodzi się ze znaków pamięciowych, prostych konstrukcyjnie obrazów. Wizerunki te miały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje konfliktu polsko - krzyżackiego

  Początki konfliktu sięgają roku 1226, czyli daty sprowadzenia Krzyżaków na ziemię chełmińską przez księcia Konrada, który miał nadzieję, że Krzyżacy będą mu oddawali podbite ziemie.

  Krzyżacy mając jednak nieuczciwe zamiary w stosunku do swojego darczyńcy, sfałszowali przywilej fundacyjny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /7 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania wojenne w latach 1943 - 1945. Klęska państw osi

  I. Działania aliantów zachodnich.

  Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi.

  Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które były ich sojusznikami. Były to: Niemcy, Włochy, Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tereny wielu państw zajętych przez oś były pod jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /23 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania wojenne w latach 1914 - 1916 na froncie wschodnim i zachodnim

  Front wschodni. W 1915 roku, państwa centralne rozpoczęły ofensywę na froncie rosyjskim. Wykorzystując chwilowy spokój na zachodzie, postanowiły one rozgromić Rosję i zmusić ją do zawarcia odrębnego pokoju. W ofensywie tej przewaga techniczna, a na niektórych odcinkach frontu i liczebna, były po stronie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /5 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - ZNACZENIE WOJNY KRYMSKIEJ W HISTORII ROZWOJU FLOTY

  Wojna krymska była pierwszą wojną, w której zastosowano kilka nowych rodzajów broni takich jak: okręt o napędzie parowym, elipsoidalne pociski do dział i miny. W trakcie tej wojny można było sprawdzić w akcji nowoczesne na tamte czasy okręty i taktykę walk na morzu. Wojnę krymską możemy nazwać więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Bitwa o Sveaborg

  Po porażce pod Wyborgiem flota sojusznicza przeszła pod Sveaborg, jedną z głównych baz rosyjskich, i zaczęła formować bardzo pomysłowy szyk w którym głównym atutem miały być okręty moździerzowe i kanonierki. Okręty liniowe i fregaty przeznaczono do ognia dalekiego i wspierania okrętów mniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Desant angielsko - francuski pod Wyborgiem

  W połowie czerwca sojusznicza flota weszła na wody Zatoki Wyborskiej. Trzon floty zatrzymał się w zewnętrznej części zatoki, a w stronę portu wysłano tylko kanonierki z desantem. Po dopłynięciu na dostateczną odległość spuściły one na wodę małe łodzie, na których znajdowali się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Drugi wypad floty sprzymierzonych pod Kronsztad

  Działania w roku 1854 nie przyniosły żadnych znaczących sukcesów dla żadnego z sojuszników. Dlatego w roku następnym Admiralicja Brytyjska wy-ciągnęła wnioski z ubiegłorocznych działań i swą flotę pod dowództwem admi-rała Dundasa wyposażyła w 36 małych kanonierek i okrętów moździerzowych, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt

Do góry