Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

  Niemcy podbili Miśnię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależność niemiecką i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się pod hasłem chrystianizacji. Aby bronić się przed najazdami, plemiona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /12 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPRAWY KRZYŻOWE

  Idea krucjat zrodziła się w XI w. Wówczas papież Aleksander II wezwał państwa chrześcijańskiej Europy, aby wsparły Hiszpanów w wypieraniu Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. Ten etap zapoczątkował rozwój kultury rycerskiej i ideę walki z niewiernymi. Najczęściej przed taką wyprawą pasowano nowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /9 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM O INWESTYTURĘ

  Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia władzy cesarskiej w Niemczech i we Włoszech, a następnie zaatakował Polskę. Zmusił Mieszka II do rezygnacji z korony królewskiej. Doprowadził do uznania zwierzchnictwa niemieckiego przez Czechy i Węgry. To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /5 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegało niebezpieczeństwo traktatu w Rapallo

  Traktat w Rapallo (16 kwietnia 1922r.)podpisany między Niemcami a Rosją Radziecką(oba rządy postanawiały nawiązać stosunki dyplomatyczne i handlowe, a ponadto wyrzekały się wzajemnych roszczeń finansowych będących skutkiem I wojny światowej..) uświadomił zachodnim mocarstwom niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Mussoliniego

  Wewnętrzna: zmniejszenie bezrobocia dzięki robotom publicznym, w przmyśle wprowadzono rozbudowane i gwarantowane przez państwo ustawodawstwo socjalne, w rolnictwie zwiększono produkcję dzięki modernizacji i likwidacji nieużytków. Ożywienie w całej gospodarce w wyniku wzrostu produkcji w przemyśle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja państwa faszystowskiego

  Faszyzm opierał się na historycznych mitach i nacjonaliźmie.

  Przeciwstawiał się parlamentaryzmowi i indywidualizmowi, jednostkę podporządkowywał państwu i wodzowi, wobec którego wymagał posłuszeństwa. Potępiał zarówno komunizm jaki i wolność ekonomiczną, wprowadzając w zamian własne koncepcje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zewnętrzna U.S.A

  W Polityce U.S.A zaczęły powracać dawne schematy myślenia, doktryny Monroego: ani Europa nie Powinna ingerować w sprawy amerykańskie ,ani Stany zjednoczone nie powinny mieszać się do konfliktów europejskich. Poltyce izolacjonizmu sprzyjał korzystny dla Stanów Zjednoczonych układ sił militarnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ustępstw wobec Niemiec

  W końcu 1923 r. powołano międzynarodową komisję ekspertów gospodarczych z udziałem U.S.A. W 1924 r. Republice Weimarskiej przyznano wysoką pożyczkę stabilizacyjną i ustalono nowy sposób spłaty reparacji. Wskutek nacisku aliantów, którzy uznali zamieszki w Zagłębiu Ruhry za groźbę wybuchu rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa feudalna

  Pomimo ciągłych najazdów z zewnątrz, na początku XI w. średniowieczna Europa zaczęła nabierać coraz wyraźniejszych kształtów , a feudalizm stal się dominującym na tym obszarze systemem społecznym.

  Średniowiecze i "Średniowieczny" to bardzo przydatne, terminy. służące do opisania okresu historii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /13 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etruskowie i ich pochodzenie

  Zarówno pochodzenie Etrusków jak i ich tajemniczy język "niepodobny do żadnego", jak słusznie zauważył już Dionizos z Halikarnasu, stanowią do dziś dnia nierozwiązaną zagadkę, mimo że istnieje 9000 zabytków w tym języku, spisanych alfabetem greckim. Nie tutaj miejsce wdawać się w szczegółową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt

Do góry