Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Faszystowskie Niemcy jako przykład państwa totalitarnego

  30 stycznia 1933 r., po raz pierwszy, pojawiła się informacja, o "potworze z Lochness" i był by to prawdopodobnie jedyny potwór o jakim usłyszałaby Europa, gdyby nie Adolf Hitler, który dokładnie tego samego dnia został mianowany kanclerzem Niemiec.

  Tego właśnie dnia, rozpoczął się początek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

  Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych oraz władzę dynastii Karolingów we Francji, a także zjednoczenie kapetyńskie do 1302 roku. Oprócz Francji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /21 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja kwietniowa

  Głównym celem obozu rządzącego z Piłsudskim na czele była zmian konstytucji w celu prawnego usankcjonowania istniejącego systemu politycznego. Przez kilka lat czołowi prawnicy sanacji przygotowywali projekt konstytucji, której główne tezy przedłożono sejmowi 29 I 1934roku w sprawozdaniu z prac Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Wybory brzeskie

  Akcja przedwyborcza odbywała się w warunkach uniemożliwiających swobodna grę sił politycznych. Administracja państwowa w jeszcze większtym stopniu niż w 1928 roku włączyła się do propagandy bloku rządowego. Minister Sawoj-Składkowski polecił wręcz starostom,by doprowadzili do tryumfu "idei...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Powstanie BBWR

  Po wygaśnięciu kadencji Sejmu Rzeczypospolitej pod koniec listopada 1927r. nowe wybory do sejmu zostały rozpisane na 4 III 1928r., a do senatu na 11 III 1928. sprawą podstawową było, w jaki sposób ustosunkuje się klientela wyborcza poszczególnych partii do zmian wywołanych przez przewrót majowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Nowela sierpniowa

  Po przyjęciu dymisji rządu Kazimierza Bartla prezydent Mościcki powierzył misję stworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu premierowi. 8 VI 1926r. rząd podjął na nowo działalność. Nie miał on wyraźnego oblicza i nie opierał się w zasadzie na stronnictwach sejmowych. Wobec tego, a także w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Przewrót majowy

  Istnieją przypuszczenia, że przygotowania do zamachu mającego przynieść Piłsudskiemu władzę nad całym wojskiem i państwem rozpoczęto już w 1925 roku. Wtedy to PPS-owcy, byli legioniści i POW-iacy prowadzili intensywną kampanie pod hasłem przeciwstawienia się przewrotowi endeckiemu. W akcji tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /5 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja marcowa 1921

  W 1919 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do uchwalenia konstytucji - powstała nawet specjalna Komisja Konstytucyjna Sejmu Ustawowaczego pod przewodnictwem Władysława Seydy (ZLN), Macieja Ratana (PSL "Wyzwolenie") i Mieczysława Niedziałkowskiego(PPS) oraz powołana przez rząd Ankieta Konstytucyjna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

  11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim.

  Po wielu tygodniach starań różnych stronnictw i instytucji 10 XI 1918 r. do Warszawy wrócił zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie (poza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu

  Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, którym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńców. Dla humanistów zresztą cały okres stosowania owej zepsutej łaciny to również czas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /8 593

  praca w formacie txt

Do góry