Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

  Zamek Królewski jest niewątpliwie jednym z najbardziej imponujących zabytków w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1598-1619, zaprojektowany przez włoskich architektów Giovanniego Trevano, Giacomma Rodondo i Mattea Castelli, na rozkaz ówczesnego króla Polski Zygmunta III Wazę. Od tego czasu to właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /4 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje malarstwa historycznego

  Początki malarstwa historycznego rozwijającego się w Europie sięgają XV wieku. Pierwsze dzieła tego kierunku zrodziły się we Włoszech, w państwie ,które jako pierwsze założyło akademię sztuk pięknych. Wartościowość obrazów zależała przede wszystkim od jego tematyki i tym sposobem ukształtowała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /6 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

  Okres między X a XIII wiekiem jest widownią formowania się miejskich zespołów osadniczych. Miastem nazywamy skupienie osadnicze tego typu, w którym ludność rzemieślnicza przeważa nad rolniczą, a zajęcie poza rolnicze i handel decydują o jego istnieniu. Istnieją bowiem także duże skupiska osadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /46 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fryderyk II - Informacje Ogólne

  Wstęp - epoka historyczna

  Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 - letniej z lat 1618 - 1648 oraz wojny północnej 1700 - 1721. Państwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /15 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA W PRZEDEDNIU REWOLUCJI 1789 r.

  I Monarchia Burbonów na tle Europy:

  Kiedy w 1774 r. Ludwik XVI wstąpił na tron francuski, polityczna sytuacja królestwa wydawała się ustabilizowana. Mimo iż jego posiadłości skurczyły się w 1763 r. zostało potęgą w handlu kolonialnym. Sprowadzane tanie surowce jak importowana z Indii bawełna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /5 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

  Francja w okresie tzw. rządów dyrektoriatu tzn. Od przewrotu termidoriańskiego i nowej konstytucji 1795 roku znalazła się pod władzą bogatej burżuazji. W systemie władzy ukształtowano tzw. system dyrektoriatu. W tym czasie sytuacja Francji nadal była bardzo trudna:

  pogłębiały się problemy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /10 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja w latach 1814 - 1849

  Francja po roku 1814 przeżywała niezwykle bujne koleje losu. Dowodem jest to, że ten okres od roku 1814 do 1958 w przypadku Francji można podzielić na 9 podokresów. W żadnym innym państwie nie można w ciągu zaledwie 100 lat wyróżnić aż 9 podokresów.

  Pierwszy okres w dziejach Francji przypada na lata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /17 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PARTYJNEGO FRANCJI

  Francja stanowi przykład kraju, w którym funkcjonuje klasyczny system wielopartyjny, przy czym na przestrzeni lat powojennych wskazuje on wyraźną ewolucję od postaci wielopartyjnego rozbicia do systemu dwublokowego. Tradycje partii politycznych sięgają w tym kraju w.XIX, z tym że w okresie III Republiki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /8 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy ustrojowe XVIII wieku, na wybranych przykładach Europy i Ameryki

  Wraz z XVIII w do europy wkroczyły nowe poglądy filozoficzne, całkowicie różniące się od barokowych i odradzające antyczne myśli filozofii platońskiej. XVIII wiek kojarzy nam się z pięknymi bogatymi salonami, beztroskim życiem uprzywilejowanych warstw społecznych oraz z "rokokową" wizją markizów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /20 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia średniowieczna - Świat według Żydów

  U schyłku starożytności grecko - rzymskiej swoiste miejsce wyznaniowe, a przede wszystkim umysłowe i kulturowe, zajmowali Żydzi. Rozsiani i rozbici, czasem wspierani, częściej jednak poniżani i prześladowani, dla ówczesnego świata pozostawali "mózgiem", który znaczył żywe ślady myśli judaistycznej. 6...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 709

  praca w formacie txt

Do góry