Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  GOSPODARKA EUROPEJSKA W XVII w.

  Sytuacja ekonomiczna europy była w XVII w. Pod wieloma względami inna od tej panującej w wieku XVI.

  Kraje takie jak Hiszpania i Portugalia schodzą na margines życia politycznego i ekonomicznego gdyż

  1.Państwa które odgrywały dużą rolę w XVII w. T o państwa monarchii absolutnej (Francja) ,monarchii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne kierunki polityczne a sprawa niepodległości

  Kwestia narodowa była w różny sposób traktowana w ideologii ruchu robotniczego. Część ideologów udowadniała konieczność odbudowy własnego państwa. Program PPS - Frakcji Rewolucyjnej z marca 1907 r. głosił wyzwolenie Polski spod zaborów, a następnie przetworzenie odrodzonego państwa polskiego we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gilgamesz i historia literatury babilońskiej

  Przyzwyczailiśmy się do tego, że korzenie naszej cywilizacji tkwią w biblijnej Ziemi Obiecanej, może w Grecji i Rzymie. Mało, kto jednak wie, że tak naprawdę, to nasza historia zaczyna się w Sumerze. Tam powstało najstarsze pismo, pierwsze szkoły...

  Sumerowie byli ludem nieznanego bliżej pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /9 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia Galicji

  Galicja uzyskała autonomię i samorząd lokalny w postaci Sejmu Krajowego w Lwowie - 1861:

  a) spolszczenie galicyjskiej administracji i szkolnictwa,

  b) mianowanie namiestnikiem Polaka - Agenor Gołuchowski,

  c) polonizacja uniwersytetu i politechniki we Lwowie,

  d) utworzono Akademię Umiejętności w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Germanizacja - Informacje Ogólne

  Program zjednoczenia Niemiec, realizowany przez Bismarcka, nie uwzględniał żadnej autonomii dla ziemi zamieszkałych przez ludność niemiecką. Zmierzał do silniejszego ich zespolenia z Niemcami, zarówno pod względem administracyjnym, kulturowym, językowym i wyznaniowym:

  a) Polacy mieli swoich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rusyfikacja - Informacje Ogólne

  Po upadku powstania styczniowego, władze rosyjskie całkowicie zlikwidowały autonomię Królestwa Polskiego:

  a) zlikwidowano instytucje polskie w Warszawie (Radę Stanu, Radę Administracyjną, komisje rządowe, a w Petersburgu Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego),

  b) na ich miejsce wprowadzono instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, przebieg i skutki wydarzeń marcowych 1968 r.

  1) Geneza wydarzeń marcowych

  Kolejna agresja Izraela na kraje arabskie rozpoczęła się 5 czerwca 1967 r. Pomimo iż trwała ona zaledwie 6 dni, miała ona błyskawiczny charakter. W Polsce znaleźli się ochotnicy pragnący wziąć udział w wojnie z państwami arabskimi. Tymczasem rząd polski, podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /18 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)

  Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. Poza tym szlachta dążyła do szerszej ekspansji gosp. Na Wschodzie w związku z rozwojem gosp. Folwarczno - pańszczyźnianej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA WYBUCHU I-ej WOJNY ŚWIATOWEJ

  II-ga połowa XIX wieku to okres narastania sprzeczności pomiędzy głównymi mocarstwami świata. Rosja chciała otwarcia cieśnin czarnomorskich dla swojej floty i wpływu na Bałkanach. Austro-węgry też chciały mieć wpływy na Bałkanach i tu pojawiły się spory austro-węgier z Rosją. Anglia chciała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza sporu o Palestynę

  Aż do końca I wojny światowej Palestyna znajdowała się w granicach Imperium Osmańskiego. Ten niewielki obszar często był przyczyną konfliktów ze względu na swoje znaczenie dla aż trzech wielkich religii.

  Problem dotyczący Palestyny nabrał międzynarodowego wymiaru dzięki wiedeńskiemu dziennikarzowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt

Do góry