Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Grecy pomnożyli dorobek cywilizacyjny ludzkości w dziedzinie filozofii

  Nie zgodzę się w pełni z tym stwierdzeniem - aby coś pomnożyć muszą być jakieś podstawy, a przed Grekami filozofia praktycznie nie istniała. To oni stworzyli jej fundament i nikt inny po dziś dzień nie przyczynił się do jej rozwoju, tak jak Starożytni. Czym się zajmowali filozofowie? Praktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecka polis

  Najstarsze dzieje świata greckiego przypadają na epokę brązu (3000-1200 p.n.e.). Obszar, na którym powstała cywilizacja grecka, czyli Grecja właściwa, to niewielki region na pograniczu Europy i Azji liczący ok. 80 000 km2. Jej położenie geograficzne czyniło ją światem odizolowanym od reszty - z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /6 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja starożytna

  Początki miasta

  W Grecji zaledwie 25 do 30 % ziemi stanowiły grunty rolnicze. Grecy podjęli próbę poszerzenia powierzchni pól uprawnych poprzez wykarczowanie lasów. Skutej jednak był przeciwny do oczekiwanego. Wody spłukały cienką warstwę ziemi, kiedy straciła ona umocnienie w postaci korzeni. To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Wyjście z kryzysu gospodarczego z latach 1935/39

  Rok 1935 oraz w znacznie większej mierze rok następny - 1936 stały pod znakiem poprawy koniunktury, która objęła cały szereg państw do-tkniętych wielkim kryzysem, w tym także Polskę. Wyjście z kryzysu stano-wiło nie tylko rezultat automatyzmu oddziaływania praw ekonomicznych kapitalizmu, ale ulegało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /13 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Kryzys ekonomiczny w latach 1929/35

  Konflikty o charakterze wewnątrzpolitycznym, wypełniające początko-we lata rządów sanacji, przesłaniały pozornie zjawiska natury gospodar-czej, które miały jednak w efekcie przysporzyć sferom rządzącym znacznie więcej trudności aniżeli walka z reliktami; parlamentaryzmu. Z początkiem 1929 r. cały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /19 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Sytuacja gospodarcza w latach 1918/29

  I wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, jak i zaborów pruskiego oraz austriackiego, które wyceniono na 10 mld fran-ków (z czego 56% spowodowała grabież niemiecka, 22% grabież austriac-ka, a tylko 4% działania wojenne). W Królestwie Polskim zatrudnienie w przemyśle było bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /25 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM

  W okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, gdyż był to czas odżywania kraju, który po tylu latach był rozdzielony pomiędzy trzech zaborców. Poniższa mapa przedstawia granice Polski z tego okresu. Próbowano wtedy nie tylko od-rodzić gospodarkę, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Polski w XVI wieku

  Rozwój gospodarki Polski w XVI wieku związany jest między innymi z włączeniem się kraju w europejską wymianę towarową

  Osadnictwo, choć rozwijało się, miało inny niż wcześniej - wewnętrzny - charakter. Zasiedlano głównie mało wykorzystane wcześniej obszary kraju. Przejawiało się ono w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /6 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka polska 45 - 89 r.

  II wojna światowa przyniosła duże straty materialne a także zmianę granic; materialne - ok. 40% wartości majątku narodowego z 1939r. Przemysł - 33%. Rolnictwo - 35% (szczególnie w hodowli). Dochód narodowy w 45r spadł o 62% /1938r. Po II wojnie światowej wprowadzono w Polsce system gospodarki wzorowany na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka folwarczno pańszczyźniana w Polsce

  Jednym z wydarzeń w Polsce było rozwiniecie folwarku pańszczyźnianego, który umożliwiał uzyskiwanie bardzo dużych zysków.

  Folwarki mogły rozwijać się dzięki :

  - dobra koniunktura na zboże, wysokie ceny które wzrosły kilkakrotnie, bo część ludu zajęła się rzemiosłem.

  - Umocniła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 726

  praca w formacie txt

Do góry