Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

  Wraz z umocnieniem się roli parlamentu, wyłanianego poprzez wybory, wzrosło znaczenie partii politycznych, które stawały się organizacjami masowymi. Wzrosła ich rola w życiu publicznym, integrowały one bowiem grupy członków i sympatyków wokół określonych celów i interesów. Miały wpływ na kształtowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /12 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Państwo a Kościół u schyłku XIX wieku

  W drugiej połowie stulecia Kościół katolicki zmuszony był do ustosunkowania się do pewnych kwestii politycznych i społecznych. W szczególności chodziło o określenie stanowiska Kościoła wobec własności, a także kapitalizmu i socjalizmu. Rosnący wpływ na robotników marksizmu, ideologii zmierzającej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Kwestia narodowa w Europie

  Jeśli pod pojęciem naród rozumiemy poczucie bliskości obyczajów, historii, języka, to proces formowania się trwałej wspólnoty ludzi, sięga głębokiego średniowiecza. W dziewiętnastowiecznej Europie większość narodów dysponowała własnym terytorium państwowym. Obok państw w zasadzie jednonarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /8 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Upowszechnianie się rządów parlamentarnych

  Jedną z najważniejszych tendencji występujących w dziewiętnastowiecznej Europie było coraz powszechniejsze uczestnictwo obywateli w życiu państwowym i publicznym. Coraz więcej ludzi umiało czytać i pisać oraz wykazywało zainteresowanie wydarzeniami politycznymi. Rozwinęło się dziennikarstwo i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /10 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Przemiany w życiu ludzi

  Przemiany w życiu ludzi dokonały się wyraźnie pod koniec XIX wieku. Najsilniej zaznaczyły się one w urbanistyce i architekturze, a także w obyczajowości. Ponieważ wzrosła rola państwa w kierowaniu życiem obywateli, a ich udział w polityce stał się bardziej różnorodny - rozwijały się służby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Zmiany struktur gospodarczych

  Rozwój techniki i zastosowanie wynalazków w procesie produkcji spowodowały, że produkcja stała się masowa i tańsza. Wielkie fabryki przynosiły większe zyski, ale wymagały modernizacji i inwestycji, na które trzeba było dużych nakładów pieniężnych. Banki chętniej pożyczały pieniądze wielkim firmom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Zmiany w przemyśle - industrializacja

  Jednak największe zmiany dokonały się w przemyśle. Stawał się on bowiem najważniejszą dziedziną gospodarki. Postępowała industrializacja, czyli rozwój gospodarczy państw w kierunku przemysłowym.

  Gospodarcza mapa świata w 1914 roku ukazywała, że najbardziej uprzemysłowionymi obszarami była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia na przełomie XIX i XX wieku - Problemy demograficzne

  Druga połowa XIX wieku stanowiło okres, w którym przemiany obejmowały wszystkie dziedziny życia i następowały w szybkim tempie. Świat zmieniał się równie szybko pod względem demograficznym. Tylko w ciągu XIX stulecia liczba ludności Ziemi powiększyła się prawie dwukrotnie z 900 milionów do 1600...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Rzymu - Informacje Ogólne

  Starożytny Rzym dol. Padańska, r. Rubikon, ludy: Italiowie, Etruskowie. Ustrój zbliżony do Grecji (masa państewek). W trakcie podbojów Rzym podbija pozostałe państewka, tworząc Italię. 753 r. p.n.e.- założenie Rzymu przez Romulusa - pierwszego króla. Ostatni król - Tarkwiniusz pyszny, wygnany. 509 -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /11 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Placu Teatralnego w Warszawie

  Plac rozciągający się między ulicami Wierzbową i Moliera powstawał w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce około 1808 r., budowa zaczęta była na terenie zlikwidowanego targowiska Pociejów, położonego na narożniku, jeszcze wąskiej wówczas Senatorskiej i Nowosenatorskiej (obecnie Moliera). Po rozebraniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /5 271

  praca w formacie txt

Do góry