Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Imperializm - POROZUMIENIE ANGLII I ROSJI

  ¨ Ważnym problemem dla Rosji były cieśniny Czarnomorskie, zamknięcie ich przez Turcję sprawiło, że flota czarnomorska nie mogła wziąć udziału w wojnie z Japonią. Poparcie Turcji przez Niemcy utrudniały politykę Rosji. Z drugiej strony Niemcy zagrażają interesom francuskim i angielskim w Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - WOJNA ROSYJSKO - JAPOŃSKA (1904 - 1905)

  ¨ Pierwsze ogniwo "Trójprzymierza" stanowiła rosyjsko - francuska konwencja wojskowa z 1892r. Kolejne to układ francusko - angielski z 1904r. "Entente cordiale". Najtrudniejsze do stworzenia było trzecie ogniwo Trójprzymierza: układ angielsko - rosyjski, na przeszkodzie któremu stanęła ostra rywalizacja obu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - UKŁAD "ENTENTE CARDIALE"

  Anglia (druga ofiara trójprzymierza) musiała zmienić politykę. Była zaniepokojona zbrojeniami Niemiec na morzu, rozbudową kolonii w Afryce i oceanie spokojnym. Król Wlk. Brytanii Edward VII chciał zbliżenia z Francją, a także minister spraw zagranicznych Francji Theophile Delcasse. Po długich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - ZWROT W POLITYCE WŁOCH 1900 r.

  Włosi zdają sobie sprawę, że trójprzymierze nie da im nowych nabytków kolonialnych ani nie pomoże z Francją w Afryce Pół. Włochy były mocno związane z Francją a ich ekonomika i handel w przeważającej mierze uzależnione były od kapitału francuskiego. Gdy Włochy przystąpiły do trójprzymierza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - KONWENCJA FRANCUSKO - ROSYJSKA 17 SIERPIEŃ 1892 r.

  Oba kraje były zagrożone przez trójprzymierze i to zbliżyło je do siebie mimo różnic ustrojowych. Kiedy wyczerpanemu caratowi Berlin utrudniał otrzymanie od niego pożyczki, rząd carski przyjął w 1888r. ofertę Francuzów na pożyczkę, za nią poszły inne w latach 1889-91. Rosja uzyskała od Francji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - POWSTANIE TRÓJPRZYMIERZA 1882 r.

  a) antagonizm franusko-niemiecki

  Wojna 1870-71 nadwyrężyła prestiż Francji ale jej nie wyeliminowała z czołówki państw. Bismark chciał klęski Francji, bo widział w niej poważnego konkurenta gospodarczego i politycznego oraz przerażała go możliwość koalicji francusko-rosyjskiej. Do zaostrzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - BAŁKANY POD KONIEC XIX w.

  Turcja była przedmiotem szczególnych zabiegów imperialistycznych Wlk. Brytanii, Francji, Rosji i Austro-Węgier. Rosja chciała opanować Stambuł i cieśniny czarnomorskie - poprzez wspieranie ruchów narodowowyzwoleńczych, dostarczanie broni. Z Rosją w tym rejonie rywalizowały Austro-Węgry, które chciały tu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm

  Imperializm-polityka zagraniczna, polegająca na podbojach kolonialnych, dążeniu do podporządkowania sobie innych krajów i militaryzmie.

  ¨ Wybuch I wojny światowej 1914-1918, poprzedziły liczne konflikty lokalne, będące odbiciem sprzecznych interesów politycznych, ekonomicznych oraz rosnącej rywalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III Rzesza - Informacje Ogólne

  30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler zdobył stanowisko kanclerza Niemiec. Pierwszym jego posunięciem było rozwiązanie parlamentu. W Niemczech rozpoczął się okres budowania państwa totalitarnego i rządów terroru : Hitler uderzył w przeciwników politycznych, przede wszystkim w komunistów - fala aresztowań...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II Wojna Światowa - Najważniejsze daty

  29.IX.39 podział Europy między H i S

  30.IX.39 utworzenie rządu.Sikorskie w F

  X.39 utworzenie przez H. Franka GG

  XII.39 wykreślenie ZSRR z Ligi

  wio40 akcja A-B

  V.40 uderzenie na Benelux i Francję

  VI.40 powstanie Vichy

  VII.40 powołanie SOE

  VIII.40 bitwa o Anglię

  XI.40-V.41 wojna na Bałkanach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt

Do góry