Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Sejm Niemy

  Po raz pierwszy decyzje najwyższej władzy państwowej - sejmu zostały podjęte pod dyktando cara rosyjskiego na Sejmie Niemym. Był to najkrótszy sejm w historii Rzeczpospolitej, odbywający się pod presją wojsk cara Rosji. Nikogo nie dopuszczono do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Przeczytano jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wojna ze Szwecją

  W 1699 r. uformowała się liga północna. W jej skład wchodziły: Saksonia, Rosja, Dania i Rzeczpospolita. "Celem jej było odzyskanie przez te państwa ziem zagarniętych przez Szwecję, przy czym August II występował jako król polski z pretensjami do Inflant i Estonii, w których chciał przecież osadzić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w.

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ingerencji państw ościennych w Sprawy Polskie. Zakres pracy obejmie lata 1700 - 1795. Daty te wyznaczają rozpoczęcie Wojny ze Szwedami (zwanej Wielką Wojną Północną) i Trzeci Rozbiór Polski. Zakres terytorialny obejmie Ziemie Polskie.

  Wszystko zaczęło się od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm - PAUL CEZANNE (1839 - 1906)

  Malarz franc., jeden z najwybitniejszych imresjonistów; na jego malarstwo wpłynęły (studiowane w Luwrze) dzieła P.P. Rubensa, N. Poussina, E. Delacroix, G. Courbeta (po nim przejął głęboką i ciemną gamę kolorystyczną); 1874 uczestniczył w pierwszej wystawie impresjonistów; po 1886 przebywał gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm - VINCENT VAN GOGH (1853 - 1890)

  Malarz holenderski, wielka indywidualność artystyczna. W młodości pracował w salonie Goupila handlującego dziełami sztuki w Hadze, Londynie i Paryżu; potem przez kilka miesięcy przebywał w Anglii, gdzie był nauczycielem i asystentem pastora. Następnie podjął studia teologiczne, rzucił je i jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm - PAUL GAUGUIN (1848 - 1903)

  Malarz francuski, jeden z gł. przedstawicieli postimpresjonalizmu. Dzieciństwo spędził w Peru, w młodości służył w marynarce handlowej, do 35. roku życia pracował jako urzędnik bankowy; równocześnie uczęszczał do Académie Colarossi, gdzie poznał C. Pissaro (a przez niego innych impresjonistów)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

  1. Początki państwa Osmańskiego, w Azji Mniejszej nie są dobrze znane. Prawdopodobnie ekspansja mongolska wypędziła Turków z ich siedzib w Turkiestanie i pchnęła, jak wiele innych ludów, na zachód. Na przełomie XIII i XIV wieku pod wodzą Osmana, którego imię nadało nazwę ludowi i państwu, plemię to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - BAŁKAŃSKIE WOJNY (1912 - 1913)

  Były dwa konflikty zbrojne między pastwami płw. Bałkańskiego. Wykorzystując osłabienie Turcji, Bułgaria i Serbia zawarły w 1912r. tajny układ sojuszniczy. Zakładał on atak na Turcję i odebranie jej Macedonii. W tym samym roku do tego sojuszu przystąpiła także Czarnogóra i Grecja. 9X 1912r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - II KRYZYS MAROKAŃSKI 1911 r.

  Kolejny kryzys marokański miał miejsce 1 I 1911r. kiedy to niemiecka kanonierka "Pantera" przybyła do Agadiru a wkrótce potem na wody marokańskie wpłynął lekki krążownik "Berlin". Napięcie w stosunkach niemiecko - francuskich a Maroko spadły dopiero po podpisaniu 4XI 1911r. układu pomiędzy tymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - I KRYZYS MAROKAŃSKI (1905 - 1906)

  ¨ Niemcy szybko zorientowały się, że układ brytyjsko - francuski z 1904r. czynił Maroko strefę wpływów kapitału francuskiego. Dlatego postanowiły przeciwdziałać. Kiedy na przełomie 1904-05 Paryż zażądał od sułtana marokańskiego Mulaj Abed al.-Aziza zgody na wprowadzenie oddziałów francuskich na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry