Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Jagiellonowie - polityka dynastyczna

  Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, dystyngowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Król Ludwik, chcąc uśmierzyć opozycję wewnętrzną i zapewnić swojej córce tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /13 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagiellonowie & Elekcyjni

  JAGIELONOWIE:

  Władysław Jagiełło (1351-1434) Ks. litewski 1377 król polski 1386

  Władysław Warneńczyk (1424-1444) król polski 1434, węgierski 1440

  Kazimierz Jagielończyk (1427-1492) w.ks.litewski 1440, król polski 1447

  Jan Olbracht (1459-1501) król polski 1492

  Aleksander (1459-1501) w. ks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagiellonowie czasy świetności czy upadku?

  Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły , panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572 , a w Polsce od 1386 do 1582 , do śmierci Zygmunta II Augusta . Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgier i Czech.

  Na Węgrzech panowali : Władysław Warneńczyk w latach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /23 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENICJA - Informacje Ogólne

  Fenicja powstała ok. 3000 lat p.n.e, jednak jej "złoty okres" przypadł na ok. 2000 r. p.n.e. Rolnictwo było bardzo dobrze rozwinięte (żyzna ziemia), doskonałe rzemiosło (ozdoby z metalu, wyroby ze szkła, barwne gł. purpurowe tkaniny) i szkutniztwo (wielkim bogactwem było dzrewo cedrowe).

  Fenicjanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZRAEL - Informacje Ogólne

  Wiadomości o Izraelu czerpiemy głównie z Biblii. Stary Testament opisuje epokę patriarchów : Abraham, Izaak, Jakub (lub Izrael). Żydzi wyszli z Chaldejskiego, wędrowali [przez Mezopotamię i Syrię. Dotarli do ziemi Kanaan, jednak z powodu susz zmuszeni byli wyruszyć dalej. Przybyli do Egiptu, do miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba poselska w Rzeczypospolitej szlacheckiej

  Izba poselska to izba niższa w sejmie walnym, składała się z posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach ziemskich. Początkowa liczba posłów zasiadających w izbie poselskiej była niewielka, każda ziemia lub województwo wysyłały zazwyczaj po dwóch posłów. Po 1569 r tj. po unii lubelskiej, w skład izby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Islam

  [arabskie 'poddanie się woli Boga'], Monoteistyczna religia, wyznawana przez ok. 20% ludności świata (gł. Azji i Afryki); jej twórcą był w VII w. Mahomet, uznawany przez wyznawców islamu (muzułmanów) za Proroka; islam wywodzi się z judaizmu i chrześcijaństwa. Najpierw rozpowszechnił się wśród plemion...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwazja Niemiec na ZSRR

  W 1940 r. po zwycięstwie we Francji Hitler zgromadził swoje wojska w pobliżu granicy rosyjskiej. Tłumaczył ten fakt koniecznością przygotowania Wehrmachtu do ataku na Wielką Brytanię z dala od brytyjskich samolotów. Jednakże wywiad radziecki nie dał się zmylić. Rosyjscy szpiedzy z każdej strony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /5 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja europejska 1981 - 1995. Między odnową a przełomem

  W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek koniunktury. Prowadziło to do wzmocnienia działań protekcjonistycznych i utrudniało realizację integracji. Szczególnie newralgiczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja europejska (1962 - 1968)

  W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałanie podziałowi gospodarczemu Europy w następstwie utworzenia EWG i EFTA. Kolejnym celem Stanów Zjednoczonych była liberalizacja obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /14 477

  praca w formacie txt

Do góry