Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

  Dopiero ostatnie miesiącach życia Aleksander Macedoński poświęcił na organizację swojego imperium.

  Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium. Znaleźli się w nim zarówno arystokraci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

  Kościół w całym okresie swojego istnienia przeżył szereg transformacji dostosowujących go do otaczającej go sytuacji. Rola kościoła uzależniona była w głównej mierze od koniunktury światowej. Średniowiecze to okres w naszych dziejach, w którym rola i znaczenie kościoła było bardzo silne, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /36 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozbudowano z czasem grobowiec kapucynów w Palermo

  Nowy grobowiec kapucynów służył do roku 1670 przede wszystkim jako miejsce pochówku zmarłych zakonników. Jednakże w miarę upływu czasu wierni wywierali coraz większy nacisk na klasztor. Odtąd każdy chciał być pochowany tu, w pobliżu świętych braci zakonnych.

  Mnisi nie mogli długo opierać się tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstały piramidy?

  Drugim typowym grobowcem starożytnego Egiptu była piramida. Była to budowla stricte królewska, ponieważ pod nią (a później także w niej) chowano tylko mumie faraonów i najbliższych członków ich rodzin. Piramida powstała jako rezultat rozwoju mastaby. Jak do tego doszło, przedstawia historia budowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstał grobowiec kapucynów w Palermo?

  Kapucyni to odłam zakonu franciszkanów o surowszej regule, który powstał krótko przed rokiem 1534. W tym roku kapucyni zbudowali przed bramami miasta Palermo swój pierwszy klasztor na sycylijskiej ziemi. Tam, w nie ozdobionych budynkach i nagich celach, bracia zakonni prowadzili życie zgodnie ze swymi surowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

  Powstanie Styczniowe podobnie jak Listopadowe zakończyłą się klęską narodu polskiego. Jest jedna między nimi różnica. Po powstaniu z 1831r układ sił społecznych nie uległ zasadniczym zmianom, po drugim - w 1863r - dokonaly się one jako rezultat reform uwłaszczeniowych.

  Zabór Rosyjski

  Znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /11 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak myslisz, czemu Aleksander Macedoński zawdzięczał swoje sukcesy w tak krótkim czasie?

  - już jako 5-cio letni chłopiec u boku swego ojca udzielał audiencji zagranicznym posłom, słuchał i zadawał pytania,

  - umacniano w nim w dzieciństwie poczucie dumy i siły jaką dysponował ( defilady, pokaz wojskowej dyscypliny ),

  - staranne wykształcenie ( umiejętność strzelania z łuku, jazdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak król czeski Władysław komunikował się ze swoją rodziną

  Aby obiektywnie rozpatrzyć problem zawarty w temacie, należy najpierw przedstawić nieco historii dotyczącej dynastii Jagiellonów, gdyż tytułowy władca wywodził się z tego rodu.

  Władysław Jagiellończyk urodził się 1 marca 1456 roku.

  Jego ojcem był polski król Kazimierz Jagiellończyk, matką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielą się epoki historyczne w Egipcie?

  W starożytnym Egipcie, o którym będzie mowa w tym rozdziale, sztuka mumif Skowania zwłok rozwijała się przez długie stulecia. Dla właściwej orientacji przy opisywaniu rozwoju mumio znawstwa musimy najpierw wyjaśnić jak wygląda obowiązujący podział epok historycznych w Egipcie. Bazuje on na starym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak doszło do zjednoczenia Niemiec

  II wojna światowa podzieliła Niemcy na dwa kraje: NRD i RFN. Był to podział sztuczny ponieważ dzielił jeden naród na dwa "obozy". Po obu stronach zaczęły powstawać ruchy reformatorskie dążące do zjednoczenia obu państw. W roku 1988 aresztowano 120 zwolenników ruchu na rzecz wolności. W Dreźnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry