Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Joannici - HISTORIA ZAKONU JOANNITÓW

  U swego zarania, w XI wieku, nie byli joannici zakonem rycerskim, lecz bractwem szpitalnym tj. opiekującym się szpitalami i troszczącym się o zdrowie pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. W połowie XI wieku, podczas nasilania się kontaktów kupieckich między włoskimi republikami miejskimi a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /9 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

  "Jesienią ludów" czy "Jesienią narodów" zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /31 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAPONIA - historia

  W początkach naszej ery Japonię zamieszkiwało szereg odrębnych plemion.Proces ich zjednoczenia dokonał się w I w., gdy powstało pierwsze państwo japońskie - Yamato. W IV w. Japonia podbiła część Korei, skąd na wyspy japońskie dotarł buddyzm szeroko rozpowszechniając się przez następne stulecia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDIE - historia

  Teren dzisiejszych Indii był gęsto zaludniony już w paleolicie. Pierwsze wielkie cywilizacje miejskie rozwinęły się ok. 2500 p.n.e. w dolinie Indusu (Mohendżo Daro, Harappa). Ok. 1500 p.n.e. napłynęły do Indii plemiona indoeuropejskie Arjów, zajmując Pendżab i posuwając się w głąb Półwyspu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /10 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janusz Korczak – Informacje Ogólne

  22.VI.1878 r. (lub 1879 r.) w Warszawie urodził się Henryk Goldszmit. Był synem Cecylii z Gębickich i adwokata Józefa Goldszmita. Mając osiem lat Henryk rozpoczyna naukę w szkole Augustyna Szmurły na ulicy Freta, a następnie uczęszcza i kończy Państwowe Gimnazjum Rosyjskie w Warszawie.

  Gdy w 1896 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kazimierz - Informacje Ogólne

  Lata życia 1609-1672

  Lata panowania 1648-1668

  Jan Kazimierz, syn króla Zygmunta III Wazy i Konstancji, urodził się na Wawelu. Przez kilka lat był nawet uważany za potencjalnego sukcesora korony polskiej-dopóki żyła królowa Konstancja (zmarła w 1631 r.) i dopóki nie rozwiązały się nadzieje na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /7 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN III SOBIESKI - Informacje Ogólne

  Jan III Sobieski urodził się w 1629 zmarł w 1696, syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej, wnuczki hetmana S.Żółkiewskiego.

  W latach 1646-1647 podróżował po Francji i Niderlandach, gdzie zapoznał się szczególnie z wojskową sztuką inżynieryjną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

  Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był generałem i twórcą Legionów Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettowów. Od 1771 ochotnik w wojsku Saskim.

  W roku 1792 podał się do dymisji i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /4 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim byli Jakobini

  Jakobini - był to w czasie rewolucji francuskiej klub radykalnych republikanów , założony w Wersalu w 1789. Później za swą siedzibę obrali klasztor dominikanów w Paryżu. Głównym przywódcą klubu był Maksymilian Robespierre.

  Jakobini proklamowali powstanie republiki francuskiej , skazali na śmierć króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim

  EGIPT

  O medycynie egipskiej dowiadujemy się z trzech źródeł od pisarzy greckich (Herodota i Diodora), z papirusów oraz z badania mumii. Duży wkład w badanie mumii egipskich włożył Ruffer (przed pierwszą wojną światową), który badał mumie nawet pod względem histologicznym.

  Medycyna egipska podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /4 623

  praca w formacie txt

Do góry