Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - NA SKRAJU EPOK

  Jagiellończyk pół życia spędził na wojnach, drugą część zajęły mu rozgrywki dyplomatyczne wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej, by prawie przez 50 lat umacniać pozycje swojego tronu

  Panowanie Jagiellończyka te przełom średniowiecza i renesansowej epoki. Upowszechniała się nauka, podnosił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - O NOWY KSZTAŁT PAŃSTWA

  W pierwszych latach panowania Kazimierza Jagiellończyka obszar Korony wraz z lennym Mazowszem wynosił około 235 tys. kilometrów kwadratowych, a po przyłączeniu Prus Królewskich i Warmii około 260 tys. kilometrów kwadratowych. Pod koniec życia króla terytorium znacznie się powiększyło. Korona i Litwa, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - KORONY DLA SYNÓW

  Jak mówi historia Kazimierza Jagiellończyka miał w sumie trzynaścioro dzieci w tym sześciu synów z których jeden zmarł bardzo młodo, jeden wybrał karierę duchownego a na pozostałych czekały korony i siedem córek; Jadwiga - urodzona w 1457 roku w przyszłości miała zostać żoną księcia bawarskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

  W kilka miesięcy po zawarciu pokoju toruńskiego w lipcu 1467 roku zmarł Biskup Warmiński. Jagiellończyk mianował na jego miejsce Wincentego Kiełbasę. Kapituła nie patrząc na to, wybrała własnego kandydata dziekana warmińskiego Mikołja Tungena. Tak zaczął się spór trwający przeszło 10 lat który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL I PAPIEŻ

  Jeśli chodzi o stosunki Kazimierza Jagiellończyka z kościołem to starał się on za wszelką cenę odejść od średniowiecznego schematu i odebrać mu nadrzędną rolę. Kościół tworzył państwo w państwie i co roku odprowadzał z Polski duże sumy pieniędzy do Rzymu. Od papieża Mikołaja V zażądał w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

  Podczas panowania Jagiellończyka Polska i Litwa były dwoma niezależnymi, suwerennymi państwami. Łączyła je jedynie wątła nić wspólny monarcha. Rządzenie w tamtych czasach było nieustannym pokonywaniem przeszkód zważywszy na rozległość obu krajów, duży problem stanowił sposub podróżowania i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - WIELKIE i MAŁE ROZGRYWKI

  Kazimierz Jagiellończyk wcielał do korony coraz to nowsze ziemie. Obiął w swoje władanie Mazowsze, księstwo bełskie, ziemie gostynińską i rawską , Sochaczew a później księstwo oświęcimskie. Jednak żadnymi rozgrywkami nie mógł objąć Śląska, do którego terenów rościły sobie prawo Czechy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - POWRÓT NAD BAŁTYK

  6 marca 1454 roku opublikowano dokument , w którym Kazimierz Jagiellończyk ogłosił włączenie Prus w skład korony Polskiej. Ale do rzeczywistego przyłączenia Pomorza wiodła długa i kręta droga. Przeciwko zjednoczeniu była grupa potężnych magnatów a i cesarz wraz z papieżem stali po stronie zakonu. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - MAŁUŻEŃSTWO I DYPLOMACJA

  10 lutego 1454 roku odbył się ślub Jagiellończyka z Elżbietą Habsburżanką córką króla rzymskiego Albrechta siostrą Pogrobowca - króla Czech i Węgier. Ślubu udzielał nie kto inny jak kardynał Zbigniew Oleśnicki , a koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Jan Odrowąż Sprowski i w ten oto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL CZY KARDYNAŁ

  Ponieważ władza monarsza była od lat ogromnie osłabiona , młody król znajdując sojuszników w szlachcie zmuszony był przymknąć oczy na wyzysk chłopstwa na wsi i wszelkie niekorzystne tam przemiany.

  Duży problem na arenie władzy Jagiellończyka stanowił dumny Oleśnicki który zarzucał władcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 832

  praca w formacie txt

Do góry