Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1815 - 30

  Od 1815r car Alexander I zaczął przeprowadzać zmiany w Król. Pl. odsunął od władzy polityków, któŽzy pracowywali konstytucję. Byli to arystokraci - konserwatyści o szerokich, europejskich horyzontach. Na ich miejsce car wprowadził nowych ludzi, od których oczekiwał uległości w zamian za karierę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTWORZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO

  W Król. Pol. obowiązywała konstytucja nadana przez Alexandra I dn. 27.XI.1815r. Podstawą była Konstytucja 3 Maja, ale uwzględniała dawne tradycje polskie. Zapewniała dominujące stanowiska szlachcie, która była uprzywilejowana zarówno w sejmie, jak i przy osadzaniu wyższych stanowisk administracyjnych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

  Podstawą kongresu miało być "prawo publiczne", czyli zasady:

  - restauracji - przywrócenie polityczno - ustrojowego stanu sprzed 1789r (jednak nie było to możliwe)

  - legitymizmu (łac. legitimus - prawowity, słuszny) - wypływała z przekonania o boskim przeznaczeniu monarchów, a nie o ich wyborze przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres Wiedeński (1814 - 1815)

  W pracy naszej szczególną uwagę zwrócimy na problemy organizacji Kongresu, zasady jakimi się kierował, wreszcie skutkami owego wydarzenia historycznego. Jego znaczeniem dla Polski i całej Europy. Pisząc o przebiegu kongresu nie należy pomijać zagadnienia “Stu dni Napoleona”, a także zwrócić uwagę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /9 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim był Konfucjusz

  Konfucjusz był chińskim myślicielem i reformatorem społecznym żyjącym w latach 551 - 479 p.n.e. Odegrał on wielką rolę w dziejach chinskiej cywilizacji gdyż stworzył cały system filozoficzny i moralno - religijny zwany konfucjanizmem. Konfucjusz był uczonym i urzędnikiem. Twierdził, iż obowiązek i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku

  Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześni okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już wówczas zaznaczają się pierwsze oznaki nadchodzącego nieszczęścia, czyli późniejszych wojen.

  Już w początkowym okresie XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVI wieku

  Państwo polskie na początku XVI wieku przedstawiało się okazale. Wraz z Litwą było trezcim albo czwartym co do obszaru państwem w Europie, przewyższając swą wielkością Niemcy. Gorzej natomiast przedstawiał się ustrój polityczny państwa i obrona państwa, którego teoretyczną obroną było pospolite...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje Wielkiej Trójki

  Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalała na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych oraz ogłoszenie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone zasad Karty Atlantyckiej można uznać za początek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /8 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja - II Wojna Światowa

  Konferencja w Teheranie 28.11.-1.12.1943

  Roosevelt, Churchill, Stalin - Wielka Trójka

  - otwarcie drugiego frontu w Europie

  - atak na Niemcy ze strony Francji

  - rozbicie zbrojne Niemiec i ostateczne rozprawienie się z hitleryzmem

  - sprawa wschodniej granicy na linii Curzona

  Konferencja w Jałcie 04 -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Teheranie

  Konferencja w Teheranie odbyła się w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku.Zasadniczym jej tematem było uzgodnienie współdziałania w dalszym prowadzeniu wojny. Churchill próbował raz jeszcze przeforsować swoją koncepcję uderzenia przez Bałkany w kierunku północnym i nadania większego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt

Do góry