Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym

  Wojna krymska - obserwowano sytuację w Rosji po wojnie krymskiej (wschodniej) w 1853, konflikt nie miał się rozszerzyć - Rosja i Turcja - Rosjanie zażądali zwierzchności nad ludnością prawosławną, zamieszkującą ziemie pod zwierzchnictwem tureckim, jednak to było tylko pretekstem do wojny, tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

  Wieś prowadziła wielkie konflikty z dworami, bardzo ostro odbijało się to na sytuacji chłopów z Galicji. Przyczyniło się to do uformowania tam samodzielnego ruchu chłopskiego, tzw. ruchu ludowego. Walczyli oni o rozstrzygnięcie na korzyść wsi sprawy własności lasów i pastwisk (serwitutów), co w l...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - DZIAŁALNOŚĆ PPS I SDKPiL

  Po upadku I Proletariatu zachwiała się działalność socjalistyczna w Królestwie Polskim. Pod wpływem strajków w Łodzi, Białymstoku, W-wie, podjęte zostały próby zorganizowania kolejnej partii robotniczej. W 1888r Ludwik Kulczycki zorganizował II Proletariat, nawiązujący do Wlk. Proletariatu - prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

  W czasie rozwoju przemysłu na ziemiach polskich, nastąpił wzrost klasy robotniczej w tempie szybszym niż w Europie. Na początku zasilali ją pracownicy manufaktur i drobni rzemieślnicy, a później również ludność wiejska pozbawiona dotychczasowych źródeł utrzymania. Na Górnym Śląsku i w Królestwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /4 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR AUSTRIACKI

  Przegrana Austrii z Prusami w 1866r przyspieszyła proces tworzenia się autonomii galicyjskiej (1867r). Austria obawiając się powstania wszystkich ludów monarchii, chciała pozyskać gł. Węgrów, oparcia pozycji antycentralistycznej. Dlatego przebudowano monarchię w monarchię dualistyczną - Austro-Węgry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

  Zdaniem rządzących po zwycięstwie Prus z Francją i ich przywódcy Otto Bismarcka, dążących do pełniejszego zespolenia całego obszaru pod berłem Hohenzollernów, głównymi przeszkodami na tej drodze były nastroje odrębności w katolickich południowych krajach niemieckich i poczucie narodowościowe na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

  System represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Petersburgu tajny Komitet dla Spraw Król. Polskiego. Jego zadaniem było przygotowanie planów zmierzających do likwidacji odrębności Polski i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego

  Represje wobec Królestwa

  W 1833 Rosja zawarła w Czechach układ z Austria, do którego przystąpiły Prusy. Układ ten miał być sojuszem przeciw polskim ruchom narodowowyzwoleńczym. Jednocześnie zaprowadzono w Królestwie represje po powstaniu :

  -nałożono olbrzymia kontrybucje i obowiązek utrzymania armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kronika życia Karola Wielkiego

  Kronika życia króla Karola Wielkiego

  Rozdział o dzieciństwie

  Syn Pepina Krótkiego, Karol zwany Wielkim był młodym zręcznym chłopcem .

  W wieku młodzieńczym poczoł szkolić się na rycerza. Osiągał dobre wyniki w nauce oraz był wzorowym chrześcijaninem.

  Rozdział o pierwszej walce

  Jak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - UNIA HADZIACKA: EPILOG POWSTAŃ KOZACKICH

  W 1657 roku umiera Bohdan Chmielnicki. Kozaczyzna nie ma już nigdy takiego wodza jak on. Jego następcy musieli wybierać pomiędzy zwierzchnością Rosji, Turcji lub Rzeczypospolitej nigdy natomiast nie próbowali utworzyć własnego państwa.

  W 1658 roku w Hadziaczu następca Chmielnickiego podpisuje z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt

Do góry