Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Kryterium człowieczeństwa

  Powstanie człowieka, czyli antropogeneza było efektem długiego ciągu przemian ewolucyjnych, które w efekcie doprowadziły do "uczłowieczenia" zwierzęcia. Był to proces zarazem biologiczny i społeczny, badaja go więc i przyrodnicy, i humaniści.

  Biolodzy nie mogąc studiować czynników genetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawa niedziela w Rosji

  Świt, który 22 stycznia 1905r. Wstał nad stolicą Rosji- Petersburgiem, był słoneczny i mroźny. Szeroki koryto Newy skuwała cienka warstwa lodu. Na obrzeżach miasta zaczęły się już zbierać marsze protestacyjne. Gdy nastał ranek, ruszyły się one w stronę centrum, aby spotkać się przed Pałacem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /10 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótka historia Polski Ludowej

  Za początek Polski Ludowej powszechnie uważa się 22 lipca 1944 r. - dzień ogłoszenia Manifestu przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, powstały dwa dni wcześniej w Moskwie. Ów Komitet przystąpił do organizowania władzy ludowej na wyzwolonym obszarze Polski, na zachód od tzw. linii Curzona. W grudniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /11 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie - Informacje Ogólne

  Królestwo Polskie.Podział ziem Rz. Po 1815r. I status prawny zaborów.

  Podział terytorium Rz. Po Kong.Wied. przetrwał 100 lat. Z ziem byłego Ks. Warsz. utworzono: Królestwo Polskie, Wolne Miasto Kraków, Wielkie Ks. Pozn., Okręg tarnopolski.

  Król.Polskie (Kongresowe) - pod władzą Ros., 127 tyś.km2...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W PRZEDDZIEŃ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

  Wojna krymska - obserwowano sytuację w Rosji po wojnie krymskiej (wschodniej) w 1853, konflikt nie miał się rozszerzyć - Rosja i Turcja - Rosjanie zażądali zwierzchności nad ludnością prawosławną, zamieszkującą ziemie pod zwierzchnictwem tureckim, jednak to było tylko pretekstem do wojny, tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /5 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo polskie w okresie tzw. Rządów konstytucyjnych (1815 - 1830)

  Podstawą funkcjonowania Królestwa Polskiego , jego podstawą prawną stała się konstytucja 1815 roku. Konstytucja została podpisana przez cara Aleksandra I 27 XI 1815 roku, a nadana Królestwu 24 XII 1815 roku. Konstytucja miała charakter oktrojowany tzn. była nadana przez władcę jako jednego suwerena...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /4 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Ruchy wojskowe

  a) Wolnomularstwo Narodowe - działacze - major Walerian Łukasiewicz - hasła - nawiązywanie do ruchu masońskiego, nie dopuszczali myśli, że walka o niepodległość może się odbyć przy pomocy chłopów, najniższej warstwy społecznej, przemianował się w Towarzystwo Patriotyczne - nowi członkowie, w 1822...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Ruchy młodzieżowe

  a) Panta Coina lub Związek Polaków - organizacje w Warszawie - hasła - ograniczenie pracy pozytywistycznej, najpierw trzeba uświadomić Polaków, wykształcić, a potem walczyć o niepodległość kraju,

  b) Związek Wolnych Braci Polaków - działacze lewicowi - Wiktor Hettman, Tadeusz Krępowiecki - hasła-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Reformy

  Rada administracyjna - współpracowali z carem, ale dążyli do reform w państwie, Stanisław Kostka Potocki - wielki reformator szkolnictwa (teraz prawie nie funkcjonowało), zaczęło się rozwijać wraz z przemysłem i gospodarką. Należy opodatkować szkolnictwo, potrzebne są podatki na rozwój szkolnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830

  Obszar Królestwa Polskiego - 127.000 km

  Liczba ludności niecałe - 3.000.000 mieszkańców - po 5 latach zwiększyła się o 1/3.

  Królestwo Polskie było złączone z Rosją, łącznikiem był car, postanowiono nadać konstytucję, komisja do tego stworzona składała się z Polaków, ale bardzo konserwatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 218

  praca w formacie txt

Do góry