Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Święty Augustyn

  Święty Augustyn był najwybitniejszym teologiem zachodniego kościoła wczesnochrześcijańskiego. Wywarł on ogromny wpływ na współczesnych i pozostaje znaczącym myślicielem do dziś.

  Augustyn Aureliusz urodził się w Tagaście (obecnie Souk-Ahras w Algierii) w rzymskiej prowincji Numidia 13 listopada...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /8 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł

  Św. Paweł odbył dziesiątki podróży - od Ziemi Świętej poprzez wielkie obszary objęte wpływami cywilizacji greckiej i rzymskiej. W czasie misji propagował swą wizję kościoła powszechnego.

  Chrześcijaństwo uległo przeobrażeniu z sekty, której członkami byli przede wszystkim Żydzi, w wielką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /15 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  Jezus Chrystus, centralna postać chrześcijaństwa, według wyznawców tej religii miał być synem Boga, który przyjął postać ludzką w niezwykłym akcie boskiej miłości.

  Jezus jest grecką wersją hebrajskiego imienia Joszua, a Chrystus to po grecku „mesjasz", człowiek zesłany przez Boga, by zbawić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /14 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prorocy żydowscy

  Głoszący wiarę w jednego prawdziwego Boga żydowscy prorocy nie tylko stworzyli podwaliny judaizmu i religii chrześcijańskiej, ale mieli tez głęboki i długotrwały wpływ na życie polityczne swych czasów.

  Wśród proroków żydowskich wyróżnia się dwie grupy: proroków okresu prekla-sycznego, do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /16 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaratusztra

  Zaratusztra był pierwszym prorokiem i twórcą zaratusztrianizmu - religii wielkich imperiów Achemenidów i Sasanidów, która do dzisiaj ma wyznawców w Indiach, a takie w niektórych rejonach Pakistanu oraz w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hongkongu i Afryce.

  Zaratusztra - według greckiej tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /7 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lao-tse - Taoizm

  Chociaż niewiele wiadomo o życiu Lao-tse, właściwie nawet jego istnienie nie zostało bezsprzecznie udowodnione, w Chinach cieszy się on reputacją jednego z największych myślicieli i nauczycieli religijnych.

  Lao-tse przypisywano autorstwo Daodeing, najstarszego tekstu filozoficznego, na którym oparł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /7 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budda - Buddyzm

  Życie Siddharthy Gautamy, znanego jako Budda (czyli Oświecony), stanowi ideał, do którego próbują dążyć jego zwolennicy, starając się osiągnąć zbawienie.

  Na temat życiorysu Siddharthy Gautamy, księcia nepalskiego, założyciela buddyzmu, istnieje niewiele dokumentów. Wiele z tego, co o nim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /8 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy Polski

  Dzieje Polski, położonej między agresywnymi mocarstwami, były niezwykle burzliwe. Jej władcy i przywódcy musieli stawić czoła trudnym wyzwaniom.

  Pierwszym historycznym władcą Polski, a właściwie państwa Polan, był Mieszko I (ok. 935-992), książę, który przyjął chrzest, wprowadzając swe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /20 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy Japonii i Korei

  Na przestrzeni dziejów losy tych dwóch wschodnioazjatyckich państw - tak przecież bliskich sobie kulturowo - potoczyły się w zupełnie różnych kierunkach.

  Na tronie Japonii już od co najmniej I wieku p.n.e. zasiadali cesarze. Jednakże faktyczna władza znajdowała się najpierw w rękach wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy Azji Południowej

  Rejon południowej Azji jest kolebką prastarych cywilizacji i potężnych imperiów, jednak w ostatnich latach państwa tego regionu borykają się z problemami, będącymi następstwem wielu lat dominacji zachodnich potęg kolonialnych.

  Koniec kolonializmu tylko w nielicznych przypadkach oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bosman Dodano /11.05.2012 Znaków /21 668

  praca w formacie txt

Do góry