Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Kultura starożytnych Greków

  Pierwszą cywilizacją , która pojawiła się w basenie Morza egejskiego była cywilizacja Kreteńczyków . Pojawiła się ona w neolicie w mieście Knossos ok.6100 p.n.e. . Największymi osiągnięciami tej kultury były :żarna , garncarstwo, miasta , dwukomorowe groby , obrządek pogrzebowy . 2000 p.n.e zaczęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura starożytnego Rzymu

  Na początku swego istnienia państwo rzymskie pozostawało daleko w tyle za Grecją - kolebką antycznej kultury. W późniejszym okresie rzymianie dogonili Greków ,a w niektórych dziedzinach nawet ich prześcignęli. Okres cesarstwa był pod względem kulturalnym bogatszy i ciekawszy ,aniżeli okres republiki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /4 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Prawo Rzymskie

  Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Architektura

  W tej dziedzinie też można zauważyć wzorowanie się na grekach. Większa staranność dotyczyła budowli świeckich a niżeli świątyń. Budowniczy posługiwali się cegłą i pewną zaprawą która podobna była do dzisiejszego betonu. Pozwoliło to na stosowanie zamiast płaskiego stropu półokrągłych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Sztuka wymowy

  Bardzo ważną dziedziną w życiu rzymian była sztuka wymowy. Była to osobna dziedzina prozy i odgrywała ważną rolę w karierze polityka. Bezwzględnie najlepszym w tej dziedzinie mistrzem był Marek Tuliusz Cycero. Wygłaszał on mowy sądowe i polityczne.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Rzeźba

  Rzymianie byli naśladowcami greków. Ale w rzeźbie osiągnęli o wiele więcej, a konkretnie w rzeźbie portretowej. Nie bali się pokazywać brzydoty, starości albo wulgarności modela. Posągi pokazywały ludzi ubranych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Historiografia

  W tej dziedzinie też wyróżnić możemy trzy wielkie osoby. Juliusz Cezar napisał dzieła O wojnie galijskiej, O wojnie domowej. Tytus Liwiusz pisał dobrym językiem i zajmująco lecz był mało krytyczny i nie odróżniał baśni od legend. Napisał on dzieło o historii Rzymu. Tacyt był autorem utworów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Poezja

  Jej rozkwit przypadł na czasy panowania Oktawiana. Wergiliusz był autorem sielanek Georgik. Napisał też epopeję patriotyczną Eneida. Horacy to autor licznych utworów lirycznych o różnorodnej tematyce i nastroju. Pisał wiersze refleksyjne, pieśni, poezje patriotyczne. Osiągną mistrzostwo poezji lirycznej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymska

  Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom. Rzymianie byli początkowo mieszkańcami niewielkiego miasta-państwa. W miarę upływu czasu ich państwo bardzo się powiększyło, a oni sami zetknęli się z kulturami rozmaitych ludów. Wiele z nich reprezentowało kultury starsze i bardziej atrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /11 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Polski na przestrzeni średniowiecza

  Rozwój kultury tej epoki był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wieśniacza, zarówno w sferze swego materialnego bytu, jak też obyczajów i wyobrażeń, początkowo pozostała ona w zasadzie pogańska, chociaż formalnie przyjęła nową wiarę. Jeszcze długo świeżych formach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /13 953

  praca w formacie txt

Do góry