Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Legiony Dąbrowskeigo (1797 - 1807)

  Wymazanie Polski z mapy Europy nie załamało polskich patriotów. Ci, którzy pozostali w kraju, poczęli myśleć o podjęciu na nowo walki z zaborcami. Organizowane przez nich spiski były jednak szybko wykrywane wskutek ścisłej współpracy zaborczych rządów. W styczniu 1797 r. w Petersburgu został podpisany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /7 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lądowanie w Normandii

  Lądowanie wojsk alianckich w Normandii było długo i rzetelnie planowaną akcją militarną, największą tego typu w II WŚ, zarówno pod względem skali przygotowań ja i użytych środków i sił. Jej sukces oznaczał początek końca potęgi III Rzeszy, rozpoczęcie powolnej, lecz nieubłaganej drogi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia wschodnia - historia tzw. "bałkańskiego kotła"

  Bałkański problem, ważny element tzw. "kwestii wschodniej", czyli walki o spadek po imperium ottomańskim. na widownię dziejową wkroczył w XIX i XX w. w związku z walką narodów bałkańskich o wyzwolenie spod panowania tureckiego. działania te spotkały się, w zależności od własnych celów, z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /9 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia Polska w czasie I Wojny Światowej

  W początkowym okresie działań wojennych na Zachodzie i na Wschodzie mocarstwa traktowały sprawę polską z dużą rezerwą. Austro-Węgry zezwoliły na tworzenie Legionów Polskich, ale zawiedzione w swych rachubach na wywołanie powstania na tyłach armii rosyjskiej, traktowali Legiony jako siłę pomocniczą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura wczesnego średniowiecza

  Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek zmian zachodzących w Europie, doprowadził do stopniowego zaniku życia in-telektualnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - LITERATURA

  Odzyskanie niepodległości zbiegło się z rozwojem nowych form życia literackiego. W1920 r. powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich. W 1924 r. polska sekcja Pen Clubu, natomiast w 1926 uchwalono ustawę o prawie autorski. Kształtowały się wtedy ugrupowania artystyczne o zróżnicowanych założeniach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - OŚWIATA

  Po odzyskaniu niepodległości pierwszym zadaniem władz stało się ujednolicenie systemu szkolnego czyli określenie jego organizacji, zadań, podstaw ideowych i programów. W kwietniu 1919 zwołano Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski, który przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Nauczycielskiego. Miał on...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

  Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głównie od czynników politycznych. Odbudowa niepodległości zasadniczo ten warunek zmieniła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura średniowiecznej Europy

  Okres romański

  W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i najazdami germańskimi. Pierwszym okresem ożywienia był tzw.

  Renesans karoliński

  Były to czasy ozywienia kulturalnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /7 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura średniowiecza

  Motto:

  "Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich... Średniowiecze jest naszym wiekiem dziecięcym, do którego trzeba ciągle powracać, by poznać historię naszych schorzeń."

  Umberto Eco

  Średniowiecze jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /8 935

  praca w formacie txt

Do góry