Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Okres rozbicia dzielnicowego

  Okolicznosci rozbicia dzielnicowego

  Ostatnie 60 lat wieku XII i wiek XIII okresla sie w dziejach Polski mianem rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. W roku 1138 zmarl Boleslaw Krzywousty, a moca ustawy sukcesyjnej wydanej przed smiercia nastapil podzial kraju miedzy jego synów. Najpewniej podzial...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /13 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres napoleoński

  RZĄDY DYREKTORIATU

  Po oddaleniu dyktatury jakobińskiej Francja stała się pod rządami Burżuazji. Nad interesami czuwała konstytucja z 1759 r, która zastrzegła prawa wyborcze ludziom zamożnym, gwarantowała wolności prywatnej. Władza ustawodawcza należała do 2 izb: niższej Rady Pięciuset i wyższej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /6 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres Międzywojenny w Polsce i na świecie

  Uchwalenie konstytucji marcowej: 17.03.1921r. Traktat Wersalski zawarto 28.06.1919r. Niemcy nie mogli utrzymywać w terenie Nadrenii wojska ,pozwolono im na posiadanie 100 tysięcznej armii i niewielkiej floty. Zabroniono im posiadania okrętów podwodnych ,czołgów i samolotów bojowych. Pakt Ligi Narodów przyjęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /8 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrągły stół - Informacje Ogólne

  W grudniu 1988 i styczniu 1989 r. obradowało X Plenum KC PZPR. W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /5 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka Francji i ewolucja jej ustroju

  Francja to do dziś znaczące państwo .Wysoko uprzemysłowione, o wysoko rozwiniętym poziomie rolnictwa odgrywa olbrzymią role w polityce współczesnego świata. Dziś Francja, jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Unii Europejskiej oraz NATO znajduje się wśród czołówki najbardziej znaczących krajów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odzyskanie niepodległości

  Polskie ośrodki władzy

  Jesienią 1918 roku klęska państw centralnych była ewidentna. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na froncie zachodnim, następował rozpad Austro-Węgier. Na ziemiach polskich została powołana w 1917 roku przez Berlin i Wiedeń Rada Regencyjna podporządkowana władzom niemieckim. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /5 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odzyskanie niepodległości Polski w XX w.

  1. Jakie zmiany państwa zaborcze wprowadziły w polityce w stosunku do Polaków:

  - rozpoczęto tworzenie polskich instytucji państwowych

  - w zaborze ros utworzono Radę Regencyjną ( namiastkę władz polskich) , która miała sprawować władzę do chwili wyboru króla lub regenta )oraz radę Stanu ( organ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie w upadku

  Śmierć Augusta III w 1763 r. otworzyła rywalizację o władzę nad Rzeczpospolitą. W toku walki przewagę nad konkurentami uzyskało ugrupowanie polityczne rodziny Czartoryskich, zwane Familią. Czartoryscy już we wcześniejszych latach próbowali sięgnąć po władzę, wiążąc się z dworem Augusta III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /24 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

  Przyczyny:

  *przeludnienie w Europie- wyprawy w poszukiwaniu nowych lądów dawały możliwość znalezienia pracy i sławy

  *dalekie żeglowanie - umożliwiało postęp w dziedzinie żeglugi; budowano większe i pojemniejsze statki; zastosowano przedmiotów technicznych

  *rycerstwu dawały możliwość walki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /3 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia geograficzne – DATY

  Portugalia

  Gil Eanes 1434 przyl. Bojador

  Dinis Dias 1446 przyl. Zielony

  Bartolomeo Diaz 1488 Przyl. Dob. Nadz.

  Vasco da Gama 1497-1504 Droga do Indii

  wybrzeża Brazylii 1500

  Przekroczenie równika (u wybrz. Af.)1471

  Ceuta 1415 Madera 1418-1422

  Azory ok.1430 Arguin po 1445

  Wys. św Tomasza 1480...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt

Do góry