Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

  Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 r. Dążeniom Polaków do odbudowy swego państwa pomogło zwycięstwo Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji. Robotnicy i chłopi rosyjscy, kierowani przez partię bolszewików i Włodzimierza Lenina, obalili carat i utworzyli własne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /18 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświęcim - Informacje Ogólne

  Oświęcim, miasto w północnej części województwa bielskiego, w Kotlinie Oświęcimskiej, przy ujściu Soły do Wisły. 44,4 tys. mieszkańców (1994).

  Średniowieczny gród na szlaku z Rusi na Morawy i Śląsk, wzmiankowany 1117. Od końca XII w. w księstwie opolsko-raciborskim, następnie cieszyńskim. Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie angielskie i oświecenie francuskie

  Dominującą tendencją w Anglii był EMPIRYZM - DOŚWIADCZALNOŚĆ . Zaś we Francji RACJONALIZM = LOGIKA MYŚLENIA ( zdolność racjonalnego myślenia ) . W Anglii wybijają się dwa nazwiska Isaak Newton ( opis zjawisk fizycznych w j. matematyki ) John Lock . Lock twierdził , że umysł człowieka jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /12 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830 - 1831 r.

  Problem edukacji narodowej jak bumerang powraca w chwilach dla bytu państwa i narodu ważących. Jest niekiedy pierwszym impulsem do podjęcia dyskusji wokół całokształtu życia społeczno-politycznego kraju. W powstańczej Warszawie oświata i szkolnictwo znalazły się w centrum zainteresowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTATECZNE USTALENIE GRANIC POLSKICH

  1. SPARWA POLSKA NA KONFERENCJI POKOJOWEJ W WARSZAWIE.

  A) Przyłączenie do Polski Wlkpolski i Pomorza Wschodniego (bez Gdańska)

  B) Utworzenie Wolnego Miasta Gdańsk

  C) O przyszłości Górnego śląska, Warmii i Mazur miał rozstrzygnąć plebiscyt

  2. 17 stycznia 1919r. po decyzji Traktatu Wersalskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiągnięcia Cywiliazycyjne w Starożytnym Rzymie

  Rzym był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie. Do tych zdobyczy, kultury które najlepiej się rozwinęły zaliczamy:

  - Filozofię,

  - Literaturę,

  - Religię,

  - Sztukę,

  - Budownictwo,

  - Retorykę,

  - Historiografię,

  - Naukę,

  Na przełomie III i II w. toczyła się zacięta walka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /11 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo na prawie polskim

  Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości)

  - zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat)

  - daniny na rzecz księcia

  - uprawa gruntów za czynsz

  - możliwość odejścia wywiązanie się z powinności

  i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim

  - na ziemi immunizowanej

  -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacje polityczne

  W atmosferze napiętej sytuacji międzynarodowej Polakom wydawało się, że zbliżający się konflikt pozwoli na odzyskanie przez Polskę niepodległości . Wśród Polaków występowały różne postawy wobec oku-pantów i kwestii wiązania nadziei na odzyskanie niepodległości z poszezególnymi państwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - ROLA I DZIAŁANIA

  Wysiłki ONZ na rzecz pokoju były podkopywane przez różnice polityczne dzielące kraje członkowskie, szczególnie w okresie zimnej wojny. Sesje Zgromadzenia Ogólnego równie często odzwierciedlały harmonię, co niezgodę między narodami. Działalność Rady Bezpieczeństwa hamował brak jednomyślności między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - STRUKTURA

  ONZ składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku.

  1) Zgromadzenie Ogólne- organ składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, którzy mają przedyskutować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt

Do góry