Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcia dotyczące starożytnego RZYMU

  LEGION, związek taktyczny w starożytnej armii rzymskiej; 4-6 tys. żołnierzy; dzielił się na kohorty, manipuły, centurie.

  KATAKUMBY, w starożytnym Rzymie podziemne korytarze, miejsce zebrań prześladowanych chrześcijan i ich cmentarze.

  PRYNCYPAT, [łacińskie]: 1) w starożytnym Rzymie forma ustroju od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

  Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model wyznaczający ramy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /5 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemie polskie - Informacje Ogólne

  W trakcie wojny obronnej, we wrześniu 1939 r. z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski, organizacja wojskowo-polityczna, której celem było prowadzenie działalności konspiracyjnej, organizowanie akcji dywersyjnych. Rada Gtówna Obrony Narodowej miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /7 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemie komunistyczne

  Po zajęciu przez ZSRR ziem polskich w 1939 r. polscy komuniści nie odgrywali początkowo większej roli. Stalin traktował ich z podejrzliwością pamiętając o roku 1938, kiedy Komunistyczna Partia Polski została rozwiązana z powodu zarzutu inwigilowania jej przez polski wywiad. Dopiero w 1941 r., kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /6 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział Europy na państwa bogate i biedne

  Przypatrując się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, lecz mało kto z nas zauważa kolosalne wręcz różnice jakie wynikają z owych podziałów. Państwa w Europie, na skutek różnego rodzaju przemian politycznych, gospodarczych czy społecznych, dokonały mimowolnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /5 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy władzy cesarskiej w starożytnym Rzymie

  Kiedy Cezar rozpoczynał wojnę domową, nie miał jeszcze określonych dążeń. Lecz kiedy z wojny wyszedł cało i zwycięsko został panem całego imperium, które leżało u jego stóp.

  Cezar zostaje władcą absolutnym po bitwie pod Tapsus, kiedy to senat zalecił mu władzę dyktatorską, jako urząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /6 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy i przebieg zjednoczenia plemion słowiańskich w państwie Polskim w X wieku

  Plemiona słowiańskie:

  - Wiślanie, plemię słowiańskie, mieszkańcy górnego biegu Wisły. W IX w. stworzyli państwo plemienne, które obejmowało zachodnią Małopolskę (główne ośrodki w Krakowie i Wiślicy), sięgając na wschodzie prawdopodobnie po Bug i Styr.

  Anonimowy autor Żywota Św. Metodego (IX...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podboje Mongołów

  Na wschód od chrześcijańskich państw europejskich rozciągała się obca i bliżej nieznana nierozpoznana kraina. Od Karpat i wybrzeży Morza Czarnego zaczynał się bezkresny step, sięgający poprzez równiny Eurazji aż po Ocean Spokojny. Z obszaru tego niejeden już raz wychodziły groźne ludy, których...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /14 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczet cesarzy rzymskich - Aleksander Sewer (Marcus Gessus Bassianus Alexianus)

  ur. 1 grudnia 208 r.

  zm. 21 marca 235 r.

  - od 10 lipca 222 r. Marcus Aurelius Alexander Caesar

  - panował od 11 marca 222 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus

  Był synem Julii Mamei, po śmierci Heliogabala został jedynym władcą Imperium. Jednak prawdziwą władzę w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczet cesarzy rzymskich - Heliogabal (Varius Avitus)

  ur. 204 r.

  zm. 11 marca 222 r.

  - panował od 16 maja 218 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus

  Heliogabal był synem Karakalli i Julii Soemias. W Emesie był kapłanem w świątyni Heliosa, kiedy wyszło na jaw jego pochodzenie w nocy 15/16 maja 218 r. został przewieziony do pobliskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt

Do góry