Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

  Oceniając politykę prowadzoną przez Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego muszę wziąć pod uwagę cały okres wczesnopiastowski ( 966 - 1138) ponieważ tylko taki przedział czasowy w pełni zobrazuje nam motywy i konsekwencje ich działań. Dokładne lata panowania tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /20 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

  Pomorze jest to kraina historyczno-geograficzna obejmująca północną część Polski, położoną nad Morzem Bałtyckim ("po morze"). Nazwy Pomorza używano od wczesnego średniowiecza. Pierwotnie zasiedlone przez plemiona słowiańskie.

  Za czasów Mieszka I całość ziem pomorskich należała do Polski. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

  Mieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujścia Odry aż po ujście Wisły.

  W 972 roku margrabia niemiecki Hodon próbował siłą usunąć Mieszka I z Pomorza. Poprowadził w tym celu zbrojną wyprawę, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /13 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

  Teatr Narodowy, który słynie ze swojego prestiżu, swoją świetność przypisuje człowiekowi, który duszą i ciałem czuł jego odwieczną funkcję. Tym człowiekiem był Wojciech Bogusławski, założyciel oraz główny dyrektor Teatru Narodowego.

  Wojciech Bogusławski przyszedł na świat w 1757 roku, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie klasy robotniczej

  Szybki rozwój przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społecznych. Klasa ta składał się z drobnych rzemieślników, pracowników manufaktur, ludności wiejskiej i zdeklasowanej szlachty. Sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie Włoch i Niemiec

  W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

  Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /33 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

  Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Niemcom u boku koalicji państw alianckich. PSZ na Zach. składały się z: wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa z własnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /21 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Informacje Ogólne

  W Królestwie Polskim wielu ziemian wprowadziło oczynszowanie chłopów i przestawiało się na intensywny system uprawy , w coraz większym zakresie korzystano także z pracy najemnej , Ale w okresie między powstaniowym uczyniły to jeszcze nie wszystkie gospodarstwa , a poza tym chłopi chcieliby mieć własną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /9 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Krakowskie - Informacje Ogólne

  Plan tego powstania został zaplanowany za granicami zaboru. . Dokonała tego Centralizacja Towarzystwa Demokratycznego Polski . Tworzyli ją politycy , których sięgnęła Wielka Emigracja Termin wybuchu był wyznaczony na noc z 21/22 II 1846 r. Powstanie miało wybuchnąć równolegle na terenie trzech zaborów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Listopadowe - Informacje Ogólne

  Po 1815 r. rządy Rosji , Austrii , i Prus , mimo wielu obietnic składanych Polakom , nie zapewniły "rozwoju polskiej narodowości" ( w zakresie szkolnictwa i administracji ) , coraz ostrzej zwalczały wszelkie idee liberalne , dążenia postępowe i wolnościowe . Jedynie w zaborze rosyjskim sytuacja Polaków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /11 366

  praca w formacie txt

Do góry