Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

  Mimo represji po licznych przejawach niesubordynacji, koloniści idą jeszcze dalej. We wrześniu 1774 r. zwołany zostaje pierwszy Kongres Kontynentalny. Nie biorą w nim jedynie udziału reprezentanci Georgii. Rok później odbywa się następny kongres. Podczas jego trwania 4 lipca 1776 roku zatwierdzona zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

  Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /3 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

  Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Pierwsi mieszkańcy

  Pierwotnymi mieszkańcami obu kontynentów amerykańskich byli Indianie, których przodkowie ok. 50-20 tys. lat temu przywędrowali do Ameryki z kontynentu azjatyckiego. Indianie północnoamerykańscy dzielili się na liczne plemiona, tworząc większe związki, m.in. Dakota, Irokezi, Huroni. Nowożytna historia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

  Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/5 ludności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /8 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie socjalizmu naukowego

  Podłoże powstania socjalizmu naukowego. Rozwój kapitalizmu, zwłaszcza tworzenie się kapitalizmu w Europie Zachodniej, wpłynął decydująco na zmianę stosunków społecznych i politycznych. Powstawała nowa klasa społeczna - proletariat, a straszliwy wyzysk, jakiemu podlegali robotnicy i nędzne warunki ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /10 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie rady regencyjnej

  We wrześniu 1917r. utworzona została trzyosobowa Rada Regencyjna w składzie: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski. Premierem rządu mianowano historyka Jana Kucharzewskiego. Społeczeństwo polskie zwłaszcza jego część związana ze stronnictwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Chrzest Polski

  Bardzo ważną decyzją Mieszka było przyjęcie chrztu. Mogło ono zapewnić państwu miejsce wśród państw Europy chrześcijańskiej, zabezpieczyć przed przymusową chrystianizacją, a także przyczynić się do jego wewnętrznego zespolenia. Aby uchronić się od bezpośredniego podporządkowania ziem polskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Państwo Mieszka

  Mieszko był pierwszym historycznie poświadczonym władcą Polski. Podporządkowywał on Polanom inne plemiona drogą podbojów. W momencie chrztu władza Mieszka rozciągała się na ziemie Wielkopolski, Kujaw Mazowsza i częściowo Pomorza. Bitwa pod Cedynią w 972 r przesądziła o zdobyciu przez Mieszka władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Państwa Wiślan i Polan

  Nad górną Wisłą doszło do zjednoczenia dość znacznych terenów. Ośrodki tego państwa stanowiła Wiślica i Kraków, a na wschodzie miało on sięgać po Bug i Styr. Władca tego państwa został później pokonany przez księcia Wielkomorawskiego Świętopełka, potem został ochrzczony i terytorium jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /612

  praca w formacie txt

Do góry