Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  PRL - Symptomy rozkładu systemu stalinowskiego w PRL

  Wygrana frakcji stalinistów w PPR latem 1948 r. spowodowała odsunięcie Gomułki od sprawowania funkcji partyjnych i państwowych (wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych), a następnie jego aresztowanie w 1951 r. pod zarzutem odchylenia "prawicowo-nacjonalistycznego".

  Pierwsze zmiany polityczne w ZSRR po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /15 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prehistoria, pojęcie ery, epoki - krótka notatka

  1. Prehistoria jest badana na podstawie materiału źródłowego niepisanego, a historia - pisanego. Przejście z prehistorii do historii nastąpiło, gdy pojawiło się pismo (ok. 3-4000 lat p.n.e).

  2. Prehistoria składa się z trzech epok :

  a) epoka kamienna, w której "podstawą życia" był kamień;

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rzymskie

  Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom. Rzymianie byli początkowo mieszkańcami niewielkiego miasta-państwa. W miarę upływu czasu ich państwo bardzo się powiększyło, a oni sami zetknęli się z kulturami rozmaitych ludów. Wiele z nich reprezentowało kultury starsze i bardziej atrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /9 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praska wiosna 1968

  W Czechosłowacji okres zastoju i bezruchu przerwała praska wiosna. Śmierć Stalina nie wywołała w tym kraju zmian; w 1953 władze przeja ł Novotny; brak jakichkolwiek zmian doprowadził do coraz wie kszego kryzysu wewne trznego.

  -szef słowackich komunistó w Dubcek został dnia 4 stycznia nowym sekretarzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /5 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

  W ostatnim czasie wszelkiego rodzaju media poświęcają wiele uwagi osobie przywódcy Czerwonych Kremów Pol Potowi. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w celu postawienia go przed sądem. Akcja informacyjna po raz kolejny przybliżająca nam okrucieństwo i zbrodnie tamtego czasu, ukazująca upadek reżimu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /38 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca organiczna

  Sytuacja panująca na ziemiach polskich w okresie między klęską powstania listopadonej. a Wiosną Ludów nie sprzyjała tworzeniu programów ugody politycz Leo Pozostawały więc możliwości pracy organicznej. Termin ten zaczął być szerzej używany w latach czterdziestych XIX w. i oznaczał działania legalne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półwysep Iberyjski: wiek złoty i katastrofa

  Wiek XVI rozpoczął wielką ekspansję języka hiszpańskiego, trwającą aż do końca następnego stulecia. Nie był to jedynie efekt obecności zamorskiej. Portugalczycy, którzy na dwa wieki dali Azji i Afryce swój język jako lingua franca, nie wywarli podobnego wpływu na kulturę światową. W języku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /15 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja polityczna i gospodarcza Polski na arenie międzynarodowej za czasów Jagiellonów

  Jagiellonowie to dynastia królewska pochodzenia Litewskiego, panująca w Polsce w latach 1386- 1572, na Litwie od roku 1386- 1434 i 1440- 1572, w Czechach i na Węgrzech- od 1480- 1526r. Nazwa "Jagielloni" pochodzi od imienia Władysława Jagiełły, pierwszego z Jagiellonów. Jagiełło to spolszczona wersja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /9 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznań 1956

  W kwietniu 1956 roku załoga ZISPO zażądała obniżenia norm, podwyżek płacy i zmniejszenia opodatkowania. Obietnice poprawy nie zostały spełnione i stało się to przyczyną wydłużenia listy żądań.

  8 VI robotnicy na zebraniu w fabryce wagonów zdecydowali o przedstawieniu swoich żądań Ministerstwu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Wielkopolskie - Informacje Ogólne

  Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszcze sporo niemieckich urzędników. Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Postanowili nie czekać, a sami rozstrzygnąć o przynależności do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt

Do góry