Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw wkład starożytnych Greków w rozwój instytucji politycznych i kulturalnych. Z jakich osiągnięć starożytnej nauki greckiej korzystamy w dniu dzisiejszym

  Starożytna Grecja ( Hellada ) to niewielka kraina odizolowanych od siebie państw-miast. Państwa te rządziły się własnymi prawami, rywalizowały i toczyły ze sobą wojny, strzegąc własnej niezależności. Nigdy nie połączyły się w jedno państwo.

  Mimo tych wszystkich sprzeczności starożytni Grecy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /5 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZED, W TRAKCIE I PO ZAMACHU MAJOWYM

  Sytuacja międzynarodowa w Polsce w przededniu zamachu - Niemcy nie przejmowano się postanowieniami konferencji w Wersalu. Porozumieli się ze Związkiem Radzieckim i w 1922 w Rapallo odbyła się konferencja o charakterze gospodarczym - przykrywka - tak naprawdę charakter polityczny.

  Mówiła ona, że Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg wojen punickich - TRZECIA WOJNA PUNICKA

  Po II wojnie punickiej Kartagina była bardzo słaba. Podstawą jej ekonomiki nie był już handel, ale uprawianie ziemi. Rzymianie jednak nadal bali się tego państwa myśląc że jest w stanie odbudować swoją potęgę. I to tłumaczy wypowiedzenie III wojny punickiej, mającej na celu całkowite zniszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg wojen punickich - DRUGA WOJNA PUNICKA

  Po I wojnie którą Kartagina przegrała nastroje anty rzymskie w tym kraju były bardzo silne. Pewnej arystokratycznej rodzinie, Barakidów, udało się stworzyć na terenie Hiszpanii własne państwo które było mało związane z Kartaginą, ale działało w jej interesach. Gromadzono tam środki na wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg wojen punickich - PIERWSZA WOJNA PUNICKA

  Konflikt ten dotyczył Sycylii. Kartagińczycy starali się powiększyć swój stan posiadania właśnie na tej wyspie. Rzymianie, którzy kończyli opanowywanie południowej części Półwyspu Apenińskiego uznali ich poczynanie z bardzo niebezpieczne. Wojna wybuchła w 264r p.n.e. Zmusiła rzymian do wybudowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg rewolucji przemysłowej w XIX w.

  Gdy w XIX w. Zwiększono prędkość, z jaką poruszały się środki transportu wodnego i lądowego, świat okazał się o wiele mniejszy , niż się przedtem wydawało. Na wodzie i na lądzie zaczęto wykorzystywać napęd parowy, przewożąc zarówno ludzi, jak i towary. Rozpoczął się okres wielkich migracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /22 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg rewolucji francuskiej

  1. W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych.

  2. Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego liczenia głosów od każdego z reprezentantów.

  3. Król nie wyraża zgody a przedstawiciele trzeciego stanu ogłaszają się Zgromadzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, powstało suwerenne państwo polskie. Początkowo było to jednak państwo nie ukształtowane: nie miało uznanego przez wszystkich rządu centralnego, a przede wszystkim nie miało wytyczonych granic. Musiało upłynąć jeszcze kilka lat, zanim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /31 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i skutki wojny secesyjnej

  12 kwietnia 1861 roku zbombardowano i zmuszono do kapitulacji Fort Sumter. Przywódcy republikańscy odebrali ten fakt jako wypowiedzenie wojny.

  Siły po obu stronach były bardzo nierówne. Stany południowe nie mogły wystawić takiej samej liczby wojska co północne, jednak żołnierze południowi mieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy - XVIII wiek

  Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i z tego tytułu posiadała ograniczoną suwerenność, w wojnie 30-letniej armie austriackie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 003

  praca w formacie txt

Do góry